08.12.2022

KILIÇDAROĞLU’NUN İKİNCİ YÜZYIL VİZYONU

3 Aralık 2022’de İstanbul’daki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen CHP’nin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ buluşmasının kalbinde Türkiye için somut bir vizyon ve yeni bir Türkiye Hayali vardı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu büyük dönüşümün sinyalini açılış konuşmasında verdi ve salonu ‘‘Bugün sizleri, Türkiye için uyanmanın, ayağa kalkmanın ve büyümenin vizyonunu ortaya koymak için davet ettik.’’ diyerek selamladı. Kılıçdaroğlu partisine ‘Yeni bir Tek Adam’ aramadıklarını, halktan oyu yeni bir sistem için isteyeceklerini söyledi ve katılımcıların bu yeni sistemin altyapısını anlatacaklarını açıkladı. 

Buluşmanın ana odağı ekonomiydi. ‘Şampiyonlar Ligi kadrosu’ olarak lanse edilen ekipte Kılıçdaroğlu’nun yeni Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin yer alıyor. Gerçekleştirilen “İkinci Yüzyıla Çağrı” buluşmasında Rifkin’in yanı sıra Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Refet Gürkaynak ve Prof. Dr. Ufuk Akçiğit de konuşma yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilan ettiği bu yeni vizyonu “siyaset üstü beyin takımı” dediği 70 kişi ile beraber çalıştığını anlattı.

‘‘Ekip Hazır, Kaynaklar Hazır”

CHP liderinin çok tartışılan ABD ve İngiltere seyahatlerinin amacının ise bu ‘siyaset üstü’ beyin takımını bir araya getirmek ve CHP’nin yeni vizyonunu hayata geçirecek yatırımları bulmak olduğunun da altı çizildi. 

Buluşmada ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ vizyonunun sadece yeni bir toplumsal ve ekonomik vizyon altyapısı olmadığı, aynı zamanda Türkiye’ye yön verecek yeni bir sistemin kadrolarının ve kaynaklarının hazır olduğu anlatıldı. Kılıçdaroğlu, CHP iktidarının ilk 3 yılında temiz yatırımcılardan en az 100 Milyar $ doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar $, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar $ yatırım getireceğini açıkladı. 

Vizyon etkinliğinin en çarpıcı anlarından biri Kılıçdaroğlu’nun şu sözlerini söylediği andı. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında ‘‘Bay Kemal olmak böyle bir şeydir. Çünkü benim işim birleştirmektir. Benim işim sistem kurmaktır. Benim işim sistemi çalıştırmaktır. Benim işim o sistemi kalıcı kılmaktır.’’ diyerek, kurduğu bu yeni siyasal ve siyaset üstü ekibin ülke için önemini vurguladı. Bu vurgu aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun Altılı Masa’yı kurma iradesine de bir atıftı.

 CHP liderinin birleştirici, uzlaşmacı yönünün altı çizilirken, buluşma aynı zamanda gündemin sıkışıp kaldığı ‘adaylık’ tartışmalarına da bir cevap niteliğindeydi. Kılıçdaroğlu partililere seslendi ve ‘yeni bir aday değil yeni bir düzene’ oy isteyeceklerini anlattı. Aynı zamanda yeni dönemin yaklaşımına dair çok önemli bir vurguyu duyurmuş oldu.  

‘‘Önce Ferah Sonra Refah’’

Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye nefes aldıracak ve ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkaracak hızlı çözümlerin hazır olduğunu açıkladı. Ancak asıl zor olanın Türkiye’nin her 10 yılda bir girdiği yapısal krizlere son vermek olduğunu anlattı.  

Kılıçdaroğlu Türkiye’nin kökten bir değişime ihtiyacı olduğunu, liyakate dayalı bir sistem kurulacağını ve bu sistemin herkes için çalışacağını anlattı. Bu yeni sistem ile Türkiye’nin kurum, kural ve kadrolarının ülke ekonomisini, sanayisini, esnafını, emekçisini koruyacağını açıkladı. ‘‘Bireyler, yönetenler gelip gidecek, ama ülke bir daha asla savrulmayacak. Bu benim, güzel ülkeme bırakacağım, en büyük mirasım olacak.’’ dedi. 

 Kılıçdaroğlu, önceliğin akılcı yönetimle Türkiye’yi hızla krizden çıkarmak olduğunu anlattı. Ülkeyi ‘feraha çıkaracak’ hızlı çözümlerin ardından asıl hedefin açıklanan vizyon ve yeni düzen ile ‘kalıcı refaha ulaşmak’ olduğunu açıkladı.  

‘’Vizyonumuz, Yol Haritamız, Projelerimiz Hazır’’

CHP lideri, güven ortamı ile yatırımı çekeceğini, temiz yönetimle halktan çalınanları halka iade edeceğini ve halkı zenginleştireceğini açıkladı. Kalıcı refaha ulaşma yolu, ‘Türkiye’nin ikinci yüzyılını inşa etme’ başlığı altında birleştirdiği 5 kolon olarak açıklandı. 

 Birinci kolon yeni Başdanışman Jeremy Rifkin ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin anlattığı ‘endüstriyel dönüşümü’ gerçekleştirmek idi. Tüm Türkiye’yi kapsayacak bir üretim-ticaret-finans ağı kurulacağı, 50 ili kapsayan 8 bölgede, özel ekonomi bölgeleri oluşturulacağı ve Türkiye genelinde bir üretim ve ihracat hareketi başlatılacağı anlatıldı. Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün nasıl artırılacağının ve oluşan bu zenginliğin halka nasıl yayılacağının yol haritası çizildi. 

İkinci kolon eğitimde fırsat eşitliği, üniversitelerimizin bilgi üretmesi ve yüksek yetenek inşasına odaklanan ‘işgücü dönüşümü’ olarak açıklandı. Üçüncü kolon ise enerji bağımsızlığını sağlamak, temiz enerjiye yatırım yapmak ve Akdeniz havzasında Türkiye’yi enerji depolama, işleme ve dağıtım merkezi haline getirmek olarak açıklandı. Dördüncü kolon gıdada dışa bağımlılığı bitirmek, Türkiye’yi tarım ve hayvancılıkta bölgenin en güçlü ülkesi haline getirmekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, vizyonun halka nasıl yansıyacağını anlatırken ‘‘Ekilmedik toprak bırakmayacağız. Hiçbir çiftçimiz, zarar etmeyecek. Aç çocuklarla, endüstriyel devrimi gerçekleştiremeyiz.’’ dedi. Bu sözleri, bu büyük yol haritasının sadece bir gelecek hayalinden ibaret olmadığını ve gerçekçiliğini ortaya koydu. Beşinci kolon ise anlatılan tüm bu projelerin gerçekleşmesi ile ‘hızlı istihdam artışını sağlamak’ olarak açıklandı. Kişi başına düşen milli gelirin 20 bin doların üzerine çıkartılacağı, emeğin değerinin nasıl artacağı, gelir ve fırsat eşitliğinin nasıl sağlanacağı bütüncül bir yol haritası ile anlatıldı.  

‘‘İki Türkiye’’

‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ buluşmasında CHP, iktidarın Türk Lirası’nı değersizleştiren, ucuz iş gücü ihraç eden, enflasyonist, rant ve inşaat odaklı büyüme planının karşısına katma değeri yüksek ürünler üreten, nitelikli iş gücü yaratan, yeni teknoloji ve temiz enerji odaklı bir Türkiye vizyonu ortaya koydu. 

Kılıçdaroğlu liyakatli ve ‘siyaset üstü bir güç birliği’ ile kurumların güçlendirildiği, zenginliğin tabana yayıldığı, temiz yatırım sayesinde dünyayla rekabet eden yeni bir Türkiye tablosunu anlattı. 

Türkiye’nin zenginleşme yol haritasının, liyakate dayalı ekiplerin, yeni bir düzenin açıklandığı ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ buluşması mevcut iktidarın Türkiye’sinden çok daha umutlu ve aydınlık bir Türkiye’yi işaret ediyor. İlan ettiği vizyon ile Kılıçdaroğlu, kendisini sadece kurduğu bu yeni sistemin lideri olarak konumlandırmakla kalmadı; halka çok önemli bir mesaj da verdi: “Önümüzdeki seçimlerde sadece bir adayı değil, bu ‘İki Türkiye’den birini seçeceksiniz.”