16.03.2021

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, 13 MADDEDE “EKONOMİDE REFORM-BUHRANDAN ÇIKIŞ” ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısında Türkiye'nin ekonomik buhrandan nasıl çıkacağını 13 maddede açıkladı.

1.     Kamuda israfa son verilecek ve bu husus halka taahhüt edilecektir.
2.     Herkesin can ve mal güvenliği, yani hukukun üstünlüğü sağlanacaktır.
3.     Devlet yönetiminde kesinlikle liyakat olacak, iş ehline verilecektir.
4.     Kuruluş kanunlarına göre bağımsız olan kurumların bağımsızlıklarına siyasi müdahale olmayacak ama bu kurumlar iktidarın hedeflediği büyümeye ve kalkınmaya odaklanacaktır.
5.     Devleti yönetenlerin, iç borçlanmada işledikleri “İlk Günah” bizim iktidarımızda asla olmayacaktır.
6.     Bir anayasal kurum olan “Ekonomik ve Sosyal Konsey”e işlev kazandırılacaktır.
7.     Bütçe disiplini sağlanacak, bütçe dışındaki fonların (Türkiye Varlık Fonu dahil) tümü bütçe içine alınacaktır. “Düyunu Umumiye”yi çağrıştıran “Borçlar Genel Müdürlüğü” kapatılacaktır.
8.     TBMM’de bir “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacak ve bu komisyonun başkanlığı ana muhalefet partisine bırakılacaktır.
9.     “Ulusal Vergi Konseyi” kurulacak, vergide adalet sağlanacaktır.
10. TBMM adına kamu harcamalarını denetleyen Sayıştay’ın, uluslararası normlara göre denetim yapması sağlanacaktır.
11. Kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla mutlaka bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacaktır.
12. Türkiye siyasetini mutlaka kirlilikten arındıracağız.
13. İzlenen kavgacı, “İhvancı” dış politikayı, “ Yurtta Barış, Dünyada Barış” eksenine oturtacağız. Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayacak, bütün ülkelerle iyi ilişkiler kuracağız.

Gündem'den Öne Çıkan Haberler