06.11.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Yazıları (VIII): "Gençler Az Kaldı, Özgür Gelecek Yakın!"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Kasım 2021 tarihli Cumhuriyet Gazetesi için yazdı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Gazetesi’nde bugün yayımlanan “Gençler az kaldı. Özgür gelecek yakın!” başlıklı yazısı şöyle:
Dil Derneği Sözlüğünde “tanzim” sözcüğü için “Düzeltme, düzenleme, düzen verme, yoluna koyma, ayarlama” karşılığı yer alıyor. 
Sözlüklerin özelliğidir, sözcüğün cümle içinde örnek kullanımına yer verilir. Biz de “tanzim” sözcüğünün cümle içindeki kullanımını Sait Faik’ten bir alıntıyla örnekleyelim:
“…insanlar rızklarını çıkarabilmek için yırtınıyorlar, çırpınıyorlardı. Yine de günden güne daha çok çalışmaları, daha çok didinmeleri lazım geliyordu. Yukarıdan bunu tanzim eden hiçbir kuvvet yoktu…” (Tüneldeki Çocuk/ Ayağıma Dolaşan Röportaj Öyküsü) 
Dil Derneği Sözlüğünde “telafi” sözcüğü için de “Kötü bir etkiyi veya sonucu bir başka etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma” deniliyor. “Telafi” sözcüğün cümle içinde kullanımına dair bir örnek; Mustafa Kemal Atatürk’ten bir cümle:
“…Bize özgürlük hareketimizi, özgürlük düşüncemizi, özgürlük faaliyetlerimizi bahşeden milli irademiz sayesinde kusurlarımızı, noksanlarımızı, zararlarımızı, mahrumiyetlerimizi az zamanda telafi etmeyi başaracağımıza eminim.” (Afyonkarahisar Gençleriyle Konuşma/ 23 Mart 1923)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak ben, güzel ülkemizin geleceğine yukarıda sözlük karşılıklarını verdiğim “tanzim ve telafi” sözcüklerinin anlamları çerçevesinde bakıyorum. Tanzim ve telafi sözcüklerinin taşıdığı anlamları dikkate alarak şunları söylüyorum:
1) Milyonlarca vatandaşımız rızklarını çıkarabilmek için çırpınıyor. Ve gün geçtikçe yoksulluk ve işsizlik büyüyor. İktidar sahiplerinin işsizliği ve yoksulluğu tanzim edecek yani düzeltecek bir iradesi bulunmuyor. Aksine, yaşamın neredeyse her alanında uyguladıkları nepotizm, kayırmacılık, rantçılık, israf ve yolsuzluk kendileri için bilinçli bir tercihe dönüşmüş durumda. Liyakatsizliğin ve kibrin esiri olmuş mevcut siyasi iktidar, Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor.
2) Hal böyleyken umutsuz değiliz. Çünkü hâkimiyetin kayıtsız şartsız sahibi olan milletimizin özgür iradesine güveniyoruz. Dostlarımızla birlikte iktidara gelecek ve mevcut bozuk düzeni tanzim edeceğiz, düzelteceğiz. Bu bozuk düzenin verdiği tüm zararları geriye dönük olarak, dostlarımızla birlikte telafi edeceğiz; kaybettiklerinizi yerine koyacağız.  
Sevgili Gençler, 
Bu bağlamda “tanzim ve telafi” hedefimizi, gençlerimizin haklı beklentilerine yapacağım bazı atıflarla açıklamak istiyorum.
İŞSİZLİĞİ YENECEĞİZ
Ülkemizin en önemli sorunlarını sıralarken, işsizlik, ekonomik eşitsizlik, adaletsizlik ve eğitimden söz ettiğinizi biliyorum. Ülkeyi yönetenlerin öncelikli görevleri arasında ise ayrım yapmaksızın herkese iş bulmak, aş sağlamak; istihdam artırıcı ve gelir dağılımı eşitsizliğini giderici ekonomi politikalarını yaşama geçirmek olmalıdır. Bizim iktidarımızda öyle de olacak. 
Ancak mevcut siyasi iktidarın uygulamaya koyduğu ekonomi politikaları işsizler ordusunu gün be gün büyütüyor. İşsizler ordusunu büyüten siyasi iktidar, yandaşlarını daha zengin kılmanın çabası içinde. Milyonlarca genç arkadaşınız, kendisiyle birlikte ailesinin de beş yıl öncesine göre daha kötü şartlarda yaşadığını ifade ediyor. Ayrıca bu durumun daha kötüleşmesinden korkuyor. Korkmayın, korkularınıza neden olan tüm sorunları hep birlikte yok edeceğiz. 
Kamu kaynaklarını verimli kullanacağız, israfa ve yolsuzluğa son vereceğiz. Verimli yatırımlar yapacak, Türkiye’nin dört bir yanına fabrikalar kuracağız. Yerli ve yabancı yatırımcının önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Gençlerin gerçeği işsizlik değil, istihdam ve üretim olacak.
KAMUDA İKİNCİ MAAŞA İZİN YOK
Kamuda herkesin tek bir görevi olacak. Birden fazla yerden maaş alma, huzur hakkı alma, kâr payı alma uygulamalarına son vereceğiz. İsrafa son verecek, yolsuzluğu yok edeceğiz. Yapısal reformları vakit geçirmeksizin yaşama geçirerek, yerli ve yabancı yatırımcıların katma değeri yüksek ürün üretmelerine olanak sağlayacağız. Adaletli bir vergi politikasını yaşama geçireceğiz. 
BEŞLİ ÇETE İÇİN DEĞİL, SİZİN İÇİN HARCAYACAĞIZ 
Tüm bunların olması için de kamu kaynaklarının nerelere harcandığının hesabını sorabileceğiniz bir hukuk devletini inşa edeceğiz. Halkın parasını beşli çeteye peşkeş çekmek yerine, sizin için, aileleriniz için harcayacağız. Kamu zararı yaratan projelere son verecek, bu projeleri maliyet artı makul kâr üzerinden kamulaştıracağız. 
Kullanmadığınız yollar ve köprüler için bir avuç yandaş müteahhite ödeme yapmak yerine, o parayla siz gençlere yeni iş aramaya koyulduğunuzda hayata atılma desteği vereceğiz. Kendi işinizi kendiniz kuracak, kendi istihdamınızı, özgürce siz yaratacaksınız. Ülkemizin zenginliğini vatandaşlarıyla eşit olarak paylaşan bir iktidar kuracağız; “yandaşlık” kavramını tarihin çöp sepetine atacağız. Sadece adliyede değil, yaşamın her alanında adaleti sağlayacağız. 
Kamu yönetimde ve toplumsal düzende liyakat sistemini hâkim kılacağız. Kamu hizmetlerinde partizanlığa son vereceğiz. Öncelikle, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve güvenlik alanında OECD’de öncü ülkeler seviyesinde istihdam sağlayacağız. 
HER EVDE EN AZ BİR SİGORTALI OLACAK
“Aile Destekleri Sigortası (ADS)” programımızla güçlü sosyal devleti inşa edeceğiz. İhtiyaç sahibi gençlerin istihdam güvencesini ADS ile yaratacağız. Her evde en az bir sigortalı olacak, hiçbir ev güvencesiz bırakılmayacak. Organize sanayi bölgelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve iş dünyasının ortaklığı ile istihdam güvenceli “teknoloji liseleri” kuracağız, güvenceli işler yaratacağız. 
Tarımı, sanayiyi ve teknolojiyi Türkiye coğrafyasının her köşesine yayacak çiftçi desteklerini, kamu altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek toprağımızın verimini artıracağız. Her köye bir veteriner ve bir ziraat mühendisi atayacağız, tarımı ve köylerimizi ayağa kaldıracağız. 
ÖĞRETMEN AÇIĞINI KAPATACAĞIZ
Türkiye ekonomisini bir avuç rantiyeciye teslim etmeyecek, üretimle kalkınacağız. Her biriniz ülkemiz coğrafyasının cennet köşelerinden hangisinde yaşamak isterseniz onu seçecek, istihdam imkânlarına erişeceksiniz. Sayıştay raporunda tespit edilen 138 bin öğretmen açığını kapatacağız. Öğretmenleri öğrencileriyle sınıflarda buluşturacağız. İktidarımızda kamudaki engelli istihdam kotalarını dolduracağız. Özel sektörün “cezasını öde, kurtul” anlayışını değiştireceğiz. Herkes çalışacak. 
EĞİTİMDE VE İSTİHDAMDA FIRSAT EŞİTLİĞİ
Kreşten üniversiteye eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlayacağız. Özellikle eğitim ve sağlık alanlarında sözleşmeli ve ücretli istihdam uygulamalarına son verilecek. Dünya değişiyor; dijitalleşme, otomasyon, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dünyada üretim biçimleri ve dünya ticareti yeniden şekilleniyor. Siz gençleri kimseden geride bırakmayacağız. Değişen dünya düzeninde hakça kazanacağınız iyi işlerde çalışabilmeniz için gereken “yetenek inşası”nı mutlaka gerçekleştireceğiz.
AİLENİZLE BİRLİKTE SINIF ATLAYACAKSINIZ
Alacağınız eğitim sadece sizin değil, ailenizin de sınıf atlamasının yolu olacak. İktidarın bozduğu “sosyal asansörü” yeniden işler hale getireceğiz. Anadolu’nun en ücra köşesindeki bir genç de İstanbul’un en yoksul ilçesindeki bir genç de düşüncesi ve inancı ne olursa olsun, ailesinin geliri ne olursa olsun, alacağı eşit eğitimle birlikte bu ülkenin valisi, savcısı, öğretmeni, mühendisi, polisi, sinemacısı, imamı, ziraatçısı, alın teriyle hak ettiği ücreti fazlasıyla alan işçisi olabileceğini bilecek. Özellikle büyük kentlerin çeperlerine sıkışmış gençlerimize, meslek sahibi olmalarına yönelik pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Mahallelerini toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı birer vahaya dönüştüreceğiz.
Fiziksel sağlığınız kadar ruh sağlığınızın da korunması için gerekli tüm imkânları sağlayacağız. Uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılığın pençesindeki tüm gençlerimizi, -elbette ücretsiz ve kesinlikle yüksek nitelikli- tedavi/ rehabilitasyon olanağına kavuşturacağız.
İLK OTOMOBİLİ ÖTV’SİZ ALACAKSINIZ
Sevgili Gençler, 
Belli şartlara bağlı olmak koşuluyla, iş yaşamına katılan gençlerimiz alacakları ilk otomobillerinde özel tüketim vergisi ödemeyecek. Gençlerden tek beklentimiz trafik kural ve işaretlerine harfiyen uymaları olacak.
OYUN KONSOLLARINDA SIFIR KDV
İnternet tabanlı oyunlar sadece sizin hoşça vakit geçirmenizin değil, yaratıcılığınızın ve dünya gençleriyle bilgisayarlarınız aracılığıyla buluşmanızın da bir yolu. Ancak bir oyun konsolu aldığınızda, Türkiye’ye giriş fiyatı kadar vergi ödüyorsunuz. Neredeyse bir oyun konsolunu aldığınızda bir konsol da devlete almış oluyorsunuz. Oyun bilgisayarlarında, tabletlerde de benzer bir durum var. Bir başka sorun da yazıcı mürekkeplerinde. Ödev yapıyorsunuz, tez yazıyorsunuz, proje hazırlıyorsunuz; en önemli masraf kaleminiz yazıcı mürekkebi. Yaptığınız akademik çalışmanın yazıcıdan çıktısını almak bile sizin için ağır bir maddi yüke dönüşmüş durumda. Merak etmeyin, oyun konsolu dahil tüm bilgisayar ve sarf malzemelerinde vergiyi sıfırlayacağız. 
SPORA VE SANATA ÖZEL DESTEK
E-spor’u da unutmadım; Elektronik Sporlar Federasyonu’nun yönetimi sizde olacak; sorunları siz belirleyecek, çözümleri birlikte yaşama geçireceğiz. Sadece E-spor mu? Hayır! Özellikle lisanslı sporcu sayımızı tüm branşlarda ilk etapta iki katına çıkaracağız. İki katına çıkaracağız, diye de göstermelik lisans dağıtmayacağız. Spor ve sanat atölyesi yatırımlarına verilen teşvik ve destekleri artıracağız. Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözü doğrultusunda, gençlerimizin güzel sanatların tüm alanlarıyla özgürce buluşmalarını da sağlayacağız. 
UCUZ, HIZLI VE SANSÜRSÜZ İNTERNET
Sosyal medya dahil yaşamın her alanında düşüncelerinizi özgürce ifade edeceksiniz. Tüm meydanlar ve tüm mecralar size açık olacak. Twitter, Instagram, TikTok, Twitch ve benzeri tüm platformlar, yaratıcılığınızı ve düşüncelerinizi özgürce ifade edeceğiniz alanlar olacak. 
Dünyaya özgürce bağlanacak ve dünya girişimcileri arasındaki yerinizi alacaksınız. Ucuz, hızlı, sansürsüz internete kavuşacaksınız. Size sözüm söz; fiber internet altyapısını en kısa sürede OECD ülkeleri arasında öncü seviyeye çıkaracağız. Ülkemizi demokratik refah toplumu hedefine ulaştıracağız. 
TALEP EDEN HER ÖĞRENCİYE YURT 
Tüm üniversite öğrencilerimizin yurt/ barınma sorununu bir yıl içinde çözeceğiz. Talep eden tüm öğrencilerimiz yurtta kalabilecek. Vakıf üniversitelerinin de kendi yurtlarını inşa etmeleri konusunda destekleyici politikaları uygulamaya koyacağız. Sadece yurt sorunu değil elbette; tüm üniversitelerimizin bilimsel araştırmaları destekleyici niteliğe sahip kütüphanelerle donatılmasını sağlayacağız. Laboratuvarlar ile üniversitelerin internet altyapısı uluslararası düzeye yükseltilecek.
ÖZGÜRCE HESAP SORACAKSINIZ 
Siyaset kurumunu ve bu kurumun aktörlerinden özgürce hesap soracaksınız. Zulmü yok edeceğiz, zulmedenlerden olmayacağız. Zulüm nereden gelirse gelsin, susmayacağız; dilsiz şeytan olmayacağız. Örgütlenme hakkınızın önündeki tüm engelleri elbirliğiyle kaldıracağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini tüm gençlerimize aşılayacağız.  
NASIL İSTİYORSANIZ ÖYLE YAŞAYACAKSINIZ 
Yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Yeni anayasa ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin en büyük güvencesi de sizler olacaksınız. Hiç kimse yaşam tarzınıza, kıyafetinize, düşüncelerinize ve söylediklerinize karışmayacak. Büyük bir çoğunluğunuzun “Kişi nasıl istiyorsa öyle yaşamakta özgürdür” cümlesine destek verdiğinizi biliyorum. Aynı düşüncedeyiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz ama hiç kimseyi. Dindar, ülkücü, muhafazakâr, mütedeyyin, solcu, sosyal demokrat, liberal, çevreci, milliyetçi; Y veya Z kuşağı, apolitik ya da değil, bir genç kendini nasıl nitelendiriyorsa, kendisini nitelendirdiği gibi kabul edeceğiz. Çoğulculuk ve özgürlük tüm gençlerimizi kuşatan bir şemsiye olacak. 
PASAPORTLARINIZI ÜCRETSİZ ALACAKSINIZ
Hiç merak etmeyin; hakça bölüşüp adil bir şekilde paylaştıkça, ülkemiz katma değeri yüksek ürünlerin üretim merkezi oldukça, paramızın değeri artacak. Paramızın değerlenmesi sizin yurtdışı seyahatlerinizde çok daha rahat davranmanızı sağlayacak. Pasaportlarınızı bir başka ülkede yaşamak umudu için değil, dünyayı gezmek için elinize alacaksınız. 
Pasaportlarınızın üzerinde akademik araştırmalarda bulunmak için, dünyanın en ücra köşelerindeki yaşamları, kültürleri, ekonomik gelişmeleri tanımak, deneyimlemek için kullanacaksınız. Ülkemizden göçmenin değil, ülkemize görgünüzü, bilginizi artırarak, ufkunuzu genişleterek dönmenin düşünü kuracaksınız; pasaportlarınız özgürlüğünüzün sembollerinden biri olacak. Hiçbiriniz yurdumuz dışında bir ülkede yaşama ihtiyacı duymayacak. 
Ve tüm gençlerimizden pasaport için tek bir kuruş dahi alınmayacak. 
Sevgili Gençler, 
Yukarıda sizinle paylaştığım başlıklar, dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde başlatacağımız tanzim sürecinin bazı örnekleri. Unuttuklarım, düşünemediklerim olabilir ama merak etmeyin… Bu adımları birlikte çoğaltacağız. Siz dile getireceksiniz, beraber yerine getireceğiz. Peki, sadece tanzim mi, edeceğiz? Bozuk düzenin tüm kötü sonuçlarını telafi de edeceğiz. Örneğin:
KAYBETTİKLERİNİZİ YERİNE KOYACAĞIZ
Uzun yıllar boyunca size kaybettirilenleri yerine koyacağız. Örneğin, öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerini, siz iş sahibi olduktan sonra başlatacağız. TÜİK’in belirlediği yoksulluk sınırının altında maaş alan gençlerimiz de öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerinden muaf olacak. Yoksulluk sınırının üstünde maaş almaya başlamaları halinde, geri ödemelerine faiz uygulamaksınız başlayacaklar. 
KİMSE İŞİNDEN OLMAYACAK 
Kamu istihdamının parçası olmuş gençlerimiz, işlerini yapmaya devam edecek. Ancak geçmiş dönemlere ait kamu personeli alımlarında özellikle sözlü mülakat notları nedeniyle elendiğini düşünen tüm gençlerimiz için, geçmişe dönük olarak bir “telafi” taraması yapılacak. Ayrımcılığa, kayırmacılığa maruz kaldığı belirlenen gençlerimize, talep etmeleri halinde kamu alınmalarında öncelik tanınacak. 
SÖZLÜ MÜLAKATLAR KALDIRILACAK
Ve kamuda işe alımlarda sözlü mülakatlar kaldırılacak. Kamu ve özel sektör istihdamında “düzenli çalışma saati, düzenli maaş ve düzenli tatil hakkı” ödün verilmez haklar olacak. Suçlu olduklarına dair yargı kararı bulunmayan KHK’lilerin mesleklerine dönüşlerini sağlayacağız. Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerekçesiyle haklarında hüküm tesis edilen tüm vatandaşlarımız için, geriye dönük olarak telafi süreci başlatacağız. Diğer vatandaşlarımızla birlikte, gençlerimize kesilen ve tahsil edilen pandemi cezalarını faiziyle birlikte geri ödeyeceğiz. 
Özetle: Ben size özgürlük vaat ediyorum! Ve Güzel Bir Gelecek!
YAPACAKLARIMIZDAN ÖRNEKLER
Özgürlüklerin önündeki tüm engeller kalkacak.
Tek bir gencimizi dahi ötekileştirmeyeceğiz.
Twitter, Instagram, TikTok ve Twitch’e tam özgürlük sağlanacak.
İşsizliği yenecek, istihdamı artıracağız.
Pasaport ücretsiz; ilk otomobil ÖTV’siz.
Gençlerin yurt talebi karşılanacak.
Oyun konsolu, bilgisayar ve tablet vergisiz olacak.
Spor ve sanat atölyesi yatırımlarına özel destek sağlanacak.
TELAFİ EDECEKLERİMİZDEN ÖRNEKLER
Öğretim / katkı kredilerinizi faizsiz olarak ve işe girince ödeyeceksiniz.
Merak etmeyin, kimse kamudaki işinden olmayacak.
Kamuda işe alımlarda sözlü mülakat kaldırılacak.
Kayırmacılığa maruz kalmış gençlere yeni bir şans tanınacak.
Pandemi cezaları faiziyle birlikte geri ödenecek.