27.04.2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'na Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Anayasa’mızda hüküm var. 61’inci madde; ‘Devlet, sakatların korunmasını ve toplum yararına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır’. ‘Alabilir’ değil, ‘alır’. Almak zorunda. Yeteri kadar alındı mı? Hayır. Anayasa’da, yasalarda hüküm var mı? Var. İmzaladığımız uluslararası sözleşmeler var, onların tamamı da geçerli. Ama yeteri kadar, engellileri mutlu edici önlemler alınmış değil" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Engelliler Çalıştayı'nda yaptığı konuşma şöyle:

Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Öncelikle çalıştayı düzenleyen değerli arkadaşıma, Genel Başkan Yardımcısı arkadaşıma teşekkür ederim.

Hep şunu söylerim, bir ülkenin çözülemeyecek sorunu yoktur. Yeter ki, sorunu yaşayanlarla sorunu çözecek olanlar bir araya gelsin. Sorunu yaşayanlar sorunu en iyi bilen kişilerdir ve onlar sorunun nasıl çözüleceğini de üç aşağı, beş yukarı tartışarak bir şekliyle paylaşırlar. Ama sorunu çözecek makamda olan kişiler sorunu yaşayanları dinlemezlerse ürettikleri çözümler çözüm olmaktan çıkar.

Burada iki değerli Belediye Başkanımızı da dinledik; Yenimahalle Belediye Başkanımızı da, Büyükşehir Belediye Başkanımızı da. Engelliler konusunda neler yaptıklarını, onların sosyal yaşamda nasıl daha güçlü hale gelmeleri gerektiğini, kültürel hayatta bir şekliyle daha başarılı olmaları için önlerindeki engellerin kaldırıldığını bir şekliyle anlattılar. İki Belediye Başkanımız bunu anlattı ama Türkiye’nin bütün illerinde, ilçelerinde şu veya bu şekilde bir engelli kardeşimiz var. Dolayısıyla olayın elbette ki hukuk normları var. Bakıyorsunuz anayasamızda hüküm var. Az önce arkadaşımız da ifade etti 61. madde; ‘Devlet sakatların korunmasını ve toplum yararına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır’. Alabilir değil alır, almak zorunda. Yeteri kadar alındı mı? Hayır. Anayasada hüküm var mı? Var. Yasalarda hüküm var mı? Var. İmzaladığımız uluslararası sözleşmeler var, onların tamamı da geçerli ama maalesef yeteri kadar engellileri mutlu edecek önlemler alınmış değil. Pek çok açıdan sorunumuz var. Bu sorunlar çözülür mü? Evet çözülür.

Bu çalıştayın temel amacı sizin yaşadığınız sorunları aktarmak ve çözümler konusunda ortaklaşmak. Bunu niye düzenliyoruz? Çünkü biz Türkiye’nin sorunlarını çözmek istiyoruz, her kesimin sorununu çözmek istiyoruz. Engellilerin sorunu var mı? Var. Nasıl çözeceğiz? Çalıştay yaparak. Siz anlatacaksınız, oturacağız çözümler konusunda ortaklaşacağız ve onu bir tarafa koyacağız.

Sizden isteğim; ister dernek, ister konfederasyon, ister vakıf neyse, engelli arkadaşlarımın oluşturdukları sivil toplum kuruluşları veya dernekler neyse, bu çalıştayın sonuçlarını alın, iktidar olduğumuzda da bize sorun. Yani bir tarafa bırakmayın, bize sorun. Biz benzer çalıştayı tarım konusunda da yapıyoruz, gençlik konusunda da yapıyoruz; hayatın her alanında çalıştaylar yapıyoruz ve bu çalıştayları kültür, sanat alanında da yaptık, değerli kültür, sanat insanlarını da çağırdık, onları da dinledik. Dolayısıyla bizim anlatımımızdan çok daha önemli sizin ortaya koyacağınız sorunlardır. Ve bu çalıştay bizim açımızdan son derece değerlidir.

Belediye Başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ama şunu kabul etmemiz lazım, bir engellinin kent yaşamına entegre olması lazım. Kentin insanlara sağladığı bütün sosyal yardımlardan, sosyal katkılardan yararlanması lazım. Kentte rahat gezebilmesi lazım, otobüse binmesi lazım, tiyatroya gitmesi lazım, sinemaya gitmesi lazım, sosyal etkinliklere katılması lazım. Bütün bunlar eğer yapılabilirse; kent, engelli için yaşanabilir bir kent atmosferine kavuşmuş olur. Bununla ilgili yasalar da çıktı. Yani yasal olarak yapılması gereken her şey üç aşağı beş yukarı yapıldı. Sorun uygulamada. Uygulamayı da sizler takip edeceksiniz, bizler takip edeceğiz. Bizim bilmediğimiz yeni sorunlar varsa onu da bu çalıştayda aktaracaksınız ve bizler de bu sorunlara sizlerle beraber çözüm üreteceğiz.

Efendim ben çalıştayın başarılı geçmesini diliyorum, verimli olmasını istiyorum. Lütfen sizden isteğim bütün sorunlarınızı büyük bir açık yüreklilikle anlatın, yaşadığınız bütün sorunlarınızı. Ve o sorunların çözümü için biz elimizden geleni yapalım. En azından sizin sorunlarınızı belli yerlerde, belli ortamlarda dillendirmiş olalım. İktidara geldiğimizde de zaten söyledim çalıştay raporunu alıp bize göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki, şu tarihte Yenimahalle’de bir ‘Engelliler Çalıştayı’ yaptık, şu sonuçlara vardık. Peki ne oldu bu sonuçlar çözüyor muşunuz, çözmüyor musunuz? Adım adım, madde madde takip edeceksiniz ve bizler de adım adım, madde madde onları gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.

Efendim tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Sağ olun, var olun diyorum efendim.


CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAORĞLU, ENGELLİLER ÇALIŞTAYI’NA KATILDI

Gündem'den Öne Çıkan Haberler