LALE KARABIYIK

LALE KARABIYIK

Parti Meclisi Üyesi

[email protected]

3122074076

Özgeçmişi

Bilecik- 1965, Fehmi Erdoğan, Gülten.

Finans Profesörü; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

1999 yılında doçent unvanını aldı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Finans Ana Bilim Dalına profesör olarak atandı. 8 ders ve araştırma kitabı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 39 makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 7 tebliği ve araştırma ödülleri bulunmaktadır. Çeşitli basın ve yayın organlarında ekonomi ve piyasa değerlendirmeleriyle yer aldı. Akademik görevlerinin yanı sıra UÜ İİBF Dekan Yardımcılığı, UÜ ÖYP Koordinatörlüğü, UÜ Senato Üyeliği, UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Üniversiteler Ortak Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğü gibi çeşitli idari görevlerde de bulundu.

25 ve 26. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Sırasıyla CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu, Eğitim Politikalarından, Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuş; bu dönemde tekrar Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. MYK ve Parti Meclisi Üyesidir.

İngilizce bilen Karabıyık, evli ve 1 çocuk annesidir.

YAYINLAR

KİTAPLAR

1.Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, Ekin Yayınları, Bursa 2010,
2.Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Etkileri. Marmara Kitabevi Yayını, Bursa 2004.
3.Türkiye’de Finans Tarihi, 2001.
4.Gümrük Birliğinin Türkiye Üzerine Etkilerinin Kobi’ler Açısından Araştırılması, KOSGEB, 1997.
5.Menkul Kıymetler Borsası ve Diğer Yatırım Alternatifleri, 1996
6.Tekdüzen Hesap Planına Göre Örneklerle Envanter ve Değerleme 1997

MAKALELERİNDEN BAZILARI

1. Volatilite ve Varyans Swapları", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 35, Temmuz 2007, ss. 62 – 76
2. "Credit Derivatives Market in Turkey: Results of a Survey Study", Journal of Academic Studies, 9(32), 2007, pp. 57 – 72
3. "Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 33, Ocak 2007, ss. 61 – 72
4. "Basel II’nin Gelişmekte Olan Ülkelere Olası Etkileri", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 32, Ekim 2006, ss. 39 – 49
5. "Özel Finans Kurumlarında Kredi Riski Yönetimini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma", Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 30, 2006, ss. 117 – 136
6. "Kredi Temerrüt Swapları ve Kredi Temerrüt Swaplarının Fiyatlandırılması", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 31, Temmuz 2006, ss. 48 – 58
7. "Job Satisfaction of Academicians in Turkey and Factors Affecting Job Satisfaction", İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:9, Sayı:4, 2007, ss. 66-90
8. Determining the Factors that Affect Burnout Among Acedemicians", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 63, Sayı: 2, 2008, ss.91-115
9. "Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Doğal Afet Riskinin Yönetiminde Kullanabilecekleri Finansal Enstrümanlar", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 41, Ocak 2009, ss. 42 – 52,
10. "The Relationship Between Demographic Characteristics and Burnout Among Academicians in Turkey", Journal of Academic Studies, Volume: 9, Number: 34, August 2007 – October 2007, pp. 14-35
11. "Türkiye’de Mikro Finans Uygulamasına Yönelik Çalışmalar", Mufad Muhasebe Finans Dergisi,Sayı 24 , Ekim 2004.
12. "E- Finansın Gelişimi ve Riskler" Ekonomik Yorumlar Dergisi.
13. "Makro İstikrar Programlarının Sermaye Piyasaları Yoluyla Finansman Alternatifi Üzerine Etkileri" Ekonomik Yorumlar Dergisi.
14. "TL ‘den Sıfır Atma Operasyonunun Etkileri Ve Çeşitli Ülke Uygulamalarının Karşılaştırılması " Çözüm Dergisi, İstanbul S.M.M.M Odası Yayını.
15. "Kriz Ve Bankacılık" Ekonomi Başak Dergisi, (TC Ziraat Bankası Müfettişleri Yayını,Yıl 25,Ocak- Haziran 2001.
16. "AB İle Entegrasyonda Türk Bankacılık Sektörünün Uyumu " Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, Yıl 5, Sayı 20.
17. "AB Sermaye Piyasalarıyla Bütünleşme Sürecinin Türkiye’deki Sermaye Piyasası Üzerine Etkilerinin Araştırılması ", Uzman Gözüyle Bankacılık Dergisi, Yıl 7, Sayı 22.
18. "Türkiye’de Üniversitelerde Muhasebe-Finansman Anabilim Dalında Görev Yapan Yardımcı Doçentler İle İlgili Bir Araştırma ", Mufad,Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı 10, Nisan 2000
19. "Kitlerin Özelleştirilmesi ve Sermaye Piyasasındaki Rolü ", http:/iktisat.uludag.edu.tr/dergi/8/lale/2.htm
20. "Enflasyonun Finansal Analiz Ve Finansal Kararlar Üzerine Etkileri ", http:/iktisat.uludag.edu.tr/dergi/8/lale/1.htm
21. "Menkul Kıymetleştirme Uygulamasının Bankalar Üzerine Etkileri Ve Değerlendirme Ekonomi Başak Dergisi (TC Ziraat Bankası Müfettişleri Derneği Yayını), Yıl 22, Sayı 98.
22. "İMKB Alternative For Investment Potfolios Of Foreign Investors ", Uludağ Üniversitesi, İ:İ:B:F iktisat.uludag.tr/dergi.
23. "İMKB ‘de Portföy Oluşturma Stratejilerine Bağlı Olarak Hisse Senetlerinin Getiri Ve Riskleri Konusunda Bazı Değerlendirmeler," Banka VE Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 35, Mayıs 1998.
24. "12 Yılda En Çok ne Kazandırdı?", Ekonomik Forum Dergisi, TOBB Yayını,Yıl 4, Sayı 11
25. "Küçük Tasarruf Sahiplerinin Yönlendirilmesinde Yatırım Danışmanlığının Rolü ", Bursa SMMM Odası Dergisi, Yıl 8, Sayı 43.
26. "İşletmelerin Repo İşlemlerinin Tek Düzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi ", Bursa SMMM Odası Dergisi, Yıl8, Sayı 44.
27. "Şirket Birleşmelerinin Nedenleri ve Getirdikleri ", Uludağ Üniversitesi. İ:İ:B:F Dergisi, 1991 Sayı 1,2.
28. "Sermaye Piyasasında Kamunun Aydınlatılması Açısından Insider Trading, Insider Information, " Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Ekim 1990.
29. "Borsaya Bir Rakip Repo, Bursa SMMM Odası Dergisi, " Kasım 1992, Yıl 2, Sayı 17
30. Lale KARABIYIK ve diğerleri "Küresel Ekonomik Krizin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl:10, Sayı:46, Nisan 2010, ss.44-57.

TEBLİĞLER

1."External Borrowing in Ottoman Empire: Reasons and Results of External Borrowing", 12th World Congress of Accounting Historians, 20-24 July 2008, İstanbul
2."Finansal Türev Ürünlerin Muhasebe Eğitimindeki Yeri", Türkiye XVII Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 05.06.1998.

ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

"Tekdüzen Hesap Planının Üç Yıllık Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Öneriler "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Tarafından Düzenlenen Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülüğü, 1998.

Kongre Faaliyetlerinden Bazıları

Lale KARABIYIK ve diğerleri "External Borrowing in Ottoman Empire: Reasons and Results of External Borrowing", 12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, 20-24 July 2008.

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TUKD)
Cumhuriyet Kadınları Derneği
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ)
Finans Bilim Platformu
Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER)

Mesaj Gönderin

Tüm soru, görüş ve önerilerinizi aşağıdaki form yardımı ile bize iletebilirsiniz. Konu hakkındaki cevap, vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecektir.