17.04.2024

Zeliha Aksaz Şahbaz’ın 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz'ın 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele günü için yayımladığı mesaj şöyle:

“Bunlar iğne yapmayı bile bilmezler”, “bıçak parası almadan iş yapmazlar”, ‘’Alo 186 doktor şikayet hattı kurduk, doktorları şikayet edebilirsiniz’’ diyerek hekimleri itibarsızlaştıran, hastaları kışkırtan ve sağlıkta emeği değersizleştiren siyasi iktidar sağlıkta şiddetin mimarıdır.

Oniki yıl önce bugün Dr. Ersin Arslan, operasyon sonrası taburcu olarak evinde hayatını kaybeden 85 yaşındaki hastanın 17 yaşındaki torunu tarafından görevi başında bıçaklanarak katledildi. 2005’de Prof Dr Necip Göksel Kalaycı, 2015’de Dr Kamil Furtun, Dr Aynur Dağdemir, 2022’de Dr Ekrem Karakaya ve niceleri görevleri başında katledildi. Öncesinde olduğu gibi sonrasında da sağlıkta şiddet artmaya, hekimler katledilmeye devam etti.

Sağlıkta şiddeti engellemeye yönelik uygulanan Beyaz Kod verileri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmamakta, sağlıkta şiddet gizlenmeye çalışılmaktadır.

Sağlıkta şiddet sadece sağlık emekçileri ve doktorları ilgilendiren değil, toplumsal bir sorundur. Mesleğe yabancılaşma ve defansif tıpla halk sağlığını tehdit eden bir durumdur.

Dr. Ersin Arslan'ın anısına ilan edilen 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Gününde, bir kez daha vurguluyoruz; Sağlıkta şiddeti sonlandırmak için yasal, toplumsal ve sağlık hizmetinde yapısal tedbirler alınmalı, bir halk sağlığı sorunu haline gelen bu durum bir an önce çözülmelidir.”