19.04.2024

Yankı Bağcıoğlu: "OYAK Genel Kurulunda Açıklanacak Nema Oranları, Hakkaniyetli ve Gerçek Enflasyon Oranlarına Uygun Şekilde Belirlenmelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "OYAK, son 20 yılda enflasyonun yaklaşık iki katı oranında nema açıklamıştır. Bu yıl açıklanacak olan 2023 nema oranının, TUİK tarafından açıklanan sözde enflasyon oranına dayanarak açıklanması büyük bir yanılgı olacaktır. 2024 OYAK Genel Kurulu'nda açıklanacak nema oranının gerçek enflasyon rakamları gözetilerek belirlenmesi gerekmektedir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Millî Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun yazılı açıklaması şöyle:

“OYAK, üyelerine; emeklilik, ölüm ve maluliyet alanlarında ek yardımlar sağlamak üzere 1961 yılında 205 sayılı Kanun’la kurulmuş, tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur. OYAK, kuruluş Kanunu çerçevesinde, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği bulunan bir kuruluş olarak 63 yıldır faaliyet göstermektedir.

OYAK, TSK mensubu subay, astsubay, uzman/sözleşmeli personel ile sivil memurlar için bir emeklilik güvencesidir. Kurulduğu tarihten itibaren üyesi olan askeri ve sivil personelin maaşlarından yapılan kesintilerle sermaye oluşturmuş ve her yıl belirlenen nema oranlarıyla da üye birikimlerini değerlendirmiştir.

Bununla birlikte OYAK iştirakleri ile birlikte büyük bir ekonomik değere ulaşmıştır. Ülke ihracatının yaklaşık %5’i OYAK iştiraklerince yapılırken, ülke güvenliği için stratejik öneme haiz ERDEMİR, İSDEMİR gibi demir-çelik fabrikaları ile çimento fabrikalarının önemli bir bölümü OYAK iştirakidir

OYAK yönetim yapısı kuruluş kanunu gereğince, OYAK üyelerinden oluşan yasal üyeler ve yetkili kurullarınca seçilerek görev yapan profesyonel kadrolarla yönetilmektedir. 2024 yılı OYAK Genel Kurulu tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak Genel Kurul kararı ile belirlenecek nema oranı, sayısı 500.000’ni geçen OYAK üyelerinin (görevde ya da emekli askeri personel) yatırımlarını ve geleceklerini birinci derecede ilgilendirmektedir.

OYAK son 20 yıllık dönemde enflasyonun yaklaşık iki katı oranında nema açıklamıştır. Bu sene açıklanacak 2023 yılı nema oranının TUİK tarafından açıklanan sözde enflasyon oranı esas alınarak açıklanması büyük bir yanılgı olacaktır. Nitekim geçen sene açıklanan Nema oranı da beklentilerin ve piyasa şartlarının altında gerçekleşmiş, OYAK üyelerinin kaybına neden olunmuştur. 2024 yılı OYAK Genel Kurulunda açıklanacak nema oranının gerçek enflasyon rakamları gözetilerek olması gereklidir.

Ayrıca OYAK yönetim organlarında, 205 sayılı Kanun gereğince belirlenen üyelerin “temsilde adalet ilkesi” ve “liyakat” ilkelerine uygun olarak tüm statülerin temsiline olanak sağlayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan OYAK yönetim kademelerince alınan tüm kararların tüm üyeleri ve kamuoyu ile şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşımla paylaşılması, alınan kararların belli çevrelere yarar sağlayacak şekilde değil, tüm üyelerin ortak iyiliği gözetilerek alınması gereklidir.

CHP olarak, TSK personelinin çok zor görev şartlarında yapmış olduğu vazifeleri ile elde ettiği birikimlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi, belirlenecek nema oranı ile yatırımlarının enflasyon karşısında erimemesini, OYAK ve iştiraklerinin yönetimlerine seçilen kişilerin temsilde adalet ilkesine uygun olarak, her türlü siyasi düşünceden uzak olarak, liyakat ve ehliyete uygun olarak belirlenmesi, OYAK yatırımlarının tüm üyelerin iyiliğine olacak şekilde her türlü siyasi kaygıdan uzak olarak yapılıp yapılmadığı yakinen takip edilmektedir.”


Gündem'den Öne Çıkan Haberler