26.11.2022

Ünal Demirtaş: Hastanelerden Randevu Alınamıyor, Muayene Kuyrukları Uzuyor

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesi üzerine bir konuşma yaptı.

Sağlık sisteminin önemli sorunları olduğunu söyleyen Ünal Demirtaş; “Sağlık çalışanları da, vatandaş da memnun değil. Vatandaş saatler muayene kuyruğunda bekliyor. Bu sistemden özellikle kaliteli sağlık hizmetine erişemeyen yoksul vatandaşlarımız memnun değildir. Vatandaşlarımız aylarca randevu alamamakta, randevu almayı başaranlar ise sabahın erken saatlerinde kayıt yaptırıp muayene olabilmek için kuyruğa girmekte, kuyruğa girip doktora muayene olmayı başaranlar da, 5 dakikalık muayene süresinde jet hızıyla muayene olup derdine şifa aramaktadır. Bu sebeple, ya tedavi süreçleri gecikmekte ya da kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların tedavileri aksamaktadır. Hani “sağlıkta kuyruk sorununu” çözmüştünüz?” dedi.

Muayene olmak için bekleyen vatandaşların kuyrukta beklediği resimleri Sağlık Bakanı’na gösteren Ünal Demirtaş; “Sayın Bakan, bakın size gösteriyorum. Bu kuyruklar yağ kuyruğu ve ekmek kuyruğu değil. Sabahın köründe muayene olmak için bekleyen vatandaşların kuyruğu. Bu nedenle vatandaşlarımız memnun değil” ifadelerine yer verdi.

CHP’li Demirtaş konuşmasında şunları ifade etti;

SAĞLIK SİSTEMİ SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GELDİ

Son 20 yılda sağlık sisteminin hiç bir sorunu çözülmedi, demek yanlış olur. Ama sağlık sisteminin tüm sorunlarını çözdük, sağlıkta şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz demek de son derece yanlış olur. Maalesef 20 yıl önceki sorunların bir kısmı çözülemediği gibi, sorunları çözeriz düşüncesiyle uyguladığınız yanlış politikalar, başka büyük sorunlara yol açmış ve sağlık sistemi sorunlar yumağı haline gelmiştir. Bu gün sağlık sistemi, sağlıkhizmeti veren sağlık personelinin doktordan, hemşiresine ve hizmetlisine kadar memnun olmadığı, sağlık hizmetini alan vatandaşlarımızın da kaliteli sağlık hizmetine erişemediği, pahalı, bir hizmet haline gelmesiyle özellikle de dar gelirli yoksul olan on milyonlarcavatandaşımızın da memnun olmadığı, üstelik sağlıkta dönüşüm adı altında yapılan yanlış uygulamalar ile hasta garantili şehir hastaneleri, özel hastaneler nedeniyle de bütçeye yükü de astronomik düzeye ulaşarak kamunun da memnun olmadığı bir sisteme dönüşmüştür. Bu yanlış sistemden kim memnundur? Şehir hastanelerini yapanlar ve özel hastanesi sahipleri memnundur.

DOKTORLAR DA, HEMŞİRELER DE YURTDIŞINA GİDİYOR

Sağlık çalışanları da sistemden memnun değildir. Doktorlar ve özellikle aile hekimleri memnun değildir. Ülkemiz, yanlış sağlık politikaları nedeniyle yetişmiş insan gücünü kaybetmekte, mesleklerinde çok iyi yerlere gelmiş binlerce doktorumuz akın akın ülkemizi terk etmektedir.2022’nin ilk 10 ayında 4194 doktor istifa etti. İstifa edenlerden ise 2153’ü yurtdışına gitti. Son 5 yılda ise 6338 doktor yurtdışına gitti. Bundan kim sorumlu? Tabii ki siz sorumlusunuz.Hemşireler ve diğer yardımcı personel memnun değildir.8 bin 275 hemşireden %76.3’ü mesleğini başka bir ülkede yapmak istemekte, üstelik yarısından fazlası da bu süreci başlattığını söylemektedir. Yurt dışına gitmek isteyen hemşirelerin 900’e yakının yüksek lisansı, 200’den fazlasının ise doktorası vardır. Hemşireler sağlık sisteminin vazgeçilmez parçasıdır. Ancak uzun saatler boyunca, ağır iş yükü altında, yoksulluk sınırın altında ücretlerle çalışmaktadırlar. Atama bekleyen hemşireler var, bunun yanında hemşire açığı da var. Hemşirelerin ekonomik ve sosyal hakları ile ilgili olarak acilen düzenleme yapılması gerekmektedir

SAĞLIKTA ŞİDDET ÇÖZÜLMEDİ

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hız kesmeden devam etmektedir. Bu konuda bazı adımlar atıldı ancak bu adımlar şiddeti çözmede yeterli olmamıştır. 2021 yılında 316 sağlık çalışanı, 2022 yılının ilk 9 ayında ise 339 sağlık çalışanı şiddette maruz kalmış, 1 doktor ve 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiştir. Sağlıkta şiddeti önlemek için çok daha etkili adımların atılması gerekmektedir.

DOKTORLAR MESLEKLERİNİ YAPAMIYOR

Özel hastaneler ve tıp merkezleri hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptınız ve bununla serbest çalışan doktorların önemli bir kısmının özel hastanelerde ameliyat yapmasını yasaklanmıştır. Özel muayenehanesi olan 7 bin doktordan sadece 500’ü özel hastanelerde ameliyat yapabilecek, kalan 6 bin 500 doktora ise ameliyathane kapılarını kapadınız. Üstüne bir de mevzuatta yasak olmasına rağmen özel hastanelere diledikleri yerde muayene sahibi olma hakkı tanınmıştır. Bu değişikle doktorların mesleklerini yapma hakkı elinden alırken hastaların da doktor ve hastane seçme özgürlüğü engellemiş olmaktadır. Bu doğru değildir. Bu yönetmeliğin iptal edilmesi gerekmektedir.

ŞEHİR HASTANELERİNE NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

TBMM Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, Sağlık Bakanlığı 2023 yılı bütçe görüşmelerinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan şu soruları da yanıtlamasını istedi;

1)Plan bütçe görüşmelerinde makamının bulunduğu ve Bakanlığınızın kullandığı gayrimenkule Bakanlığınızın kira ödemediğin ifade ettiniz. Makamınızın bulunduğu gayrimenkulün mülkiyeti kimindir? eğer bu gayrimenkul Bakanlığınızın değilse mülk sahibi neden kira almadan gayrimenkulü kullanmanıza müsaade etmektedir? Mülk sahibi ile aranızda bir sözleşme var mıdır? Varsa içeriği nedir?

2)2020,2021 ve 2022 yılının ilk 10 ayında faaliyetlerine devam eden şehir hastanelerine ne kadar ödeme yaptınız

3)2020,2021,2022 yılının ilk 10 ayında devlet hastanelerine ne kadar ödeme yaptınız

4)Plan bütçe görüşmelerinde 2022 yılında istifa eden doktor sayısını açıkladı iz.2021 yılında ve 2022 yılının ilk 10 ayında kaç hemşire ve tüm branşlarda kaç yardımcı sağlık personeli istifa etmiştir? Size göre doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin istifa sebepleri nelerdir?