04.03.2024

REFAH BELEDİYECİLİĞİ

Halkçı Belediyecilik Refah Belediyeciliğidir.

Demokratik ve katılımcı belediyecilikle refahı büyüteceğiz:

Katılımcı yerel yönetimleri etkin kılacağız. Yerelin ihtiyaçlarını o yerin sakinleri ile tespit edecek, birlikte çözeceğiz. “Planlama Ajansı”, “Kent Konseyi”, mahalle – semt – şehir forumlarını tüm kentlerde hayata geçireceğiz.

Bütçe uygulamalarımızda katılımcılığı ve bütçe verimliliğini gözeteceğiz, israfa ve imtiyaza asla izin vermeyeceğiz.

Meclis toplantılarını canlı yayınlayacak, belediye bilançolarını internet sitesi üzerinden halka sunacağız.

Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilikle refahı adil bölüşeceğiz:

İşe alımlarda liyakati esas alacağız, işi ehline teslim edecek, torpile geçit vermeyeceğiz.

Üreten ve üretken belediyecilikle refah yaratacağız:

Yerel girişimcileri destekleyecek, iş kurmak isteyenler için kuluçka merkezleri açacak ve girişimci fonları oluşturacağız.

Yerel üreticileri, küçük üreticiyi ve aile işletmelerini, çiftçileri, balıkçıları, arıcıları ve hayvancıları üretimin her aşamasında destekleyeceğiz. Kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz.

Kentsel tarım odakları ve halk bostanlarına alan açacağız. Akıllı ve teknolojik tarım uygulamalarını yaygınlaştıracak, tarım kampüsleri kuracağız.

Ortak yaşam belediyeciliğiyle refahı yayacağız:

Kent meydanlarıyla kamusal alanı canlandıracak, sokakları ve kaldırımları yaya kullanımını kolaylaştıracak şekilde dünya standartlarına getirecek, sahilleri halka açmaya devam edeceğiz.

Sokak hayvanları sorununu çözeceğiz.

Çevreci ve yeşil belediyecilikle refahı yüksek kentler kuracağız:

Kentlerimizde karbon salımını azaltacak, yenilenebilir enerji üretimini artıracağız.

Yeşil tahvil ihracı gibi yenilikçi finansman modelleri ile belediyelerimize sürdürülebilir kaynak yaratacağız.


Gündem'den Öne Çıkan Haberler