03.03.2023

Nihat Yeşil: Tarihi Eserlerimize Enkaz Gözüyle Bakmak Tarihe İhanettir, Tarihi Cinayettir

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada “deprem bölgesinde zarar gören tarihi eserlerimize enkaz gözüyle bakmak tarihe ihanettir, tarihi cinayettir” dedi.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarının sonuçlandırılması için ekskavatörlerle hızlı bir şekilde çalışmalar yapıldığını belirten Yeşil, Taşınmaz Kültür Varlığı parselinde bu şekilde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarının; telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağı aşikardır. Bu nedenle enkaz çalışmaları; Müze Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlüğü, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılmalıdır.

Uluslararası Müzeler Konseyi, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, Uluslararası Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu çalışmaları merkezi gibi uluslararası kuruluşların Türkiye Milli Komitesi üyeleri ivedilikle bir araya gelerek, deprem bölgesinin taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının akıbeti konusu ile birlikte bundan sonra yapılacak iş ve işlemlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapmalıdır.

AKP İKTİDARI DEVLETİ VAKIF VE DERNEKLERLE YÖNETMEYE ÇALIŞIYOR.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen “Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanun Teklifi üzerine konuşma yapan Yeşil, kurulmak istenen vakıf, amaçları ve faaliyetleri de göz önüne alındığında gölge bir bakanlık haline getirilmek istenmektedir.

AKP iktidarı, Cumhuriyetimizin tüm kurumlarını yok etti. Devleti vakıf ve derneklerle yönetmeye çalışmaktadır. Vakfın faaliyetleri bölümünde Kültür Vakıflarının Korunması, bu alanda araştırma yapılması ve planlama faaliyetleri kültür ve turizm bakanlığının görevleri arasındayken, bu kanun ile bakanlığın görevleri önce vakfa daha sonra da vakıf kurulu kararıyla Gaziantep’teki enstitüye aktarılmaktadır. Bir kamu görevi, önce bir vakfa sonra da kamu tüzel kişiliği olmayan bir enstitüye devredilemez!” ifadelerini kullandı.Gündem'den Öne Çıkan Haberler