03.10.2023

Namık Tan, Bakan Bak’a BM ile İmzalanan Proje Bütçesinin İslami Dayanışma Oyunları İçin Harcandığı İddialarını Sordu

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından cevaplandırması istemiyle verdiği soru önergesiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler ile imzaladığı proje bütçesinin İslamî Dayanışma Oyunları için harcandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Namık Tan’ın önerge gerekçesi ve yanıt beklediği sorular şöyle:

“Bütçenin amacından farklı şekilde harcanması durumu hakkında herhangi bir aşamada bilgilendirildiniz mi?”

Bakanlığınız ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında imzalanan, “Mülteci ve Türk Gençleri Arasında Spor Yoluyla Sosyal Uyum ve Katılımın Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilen bütçenin İslamî Dayanışma Oyunları için harcandığı ve bu usulsüzlüğün Sayıştay tarafından tespit edildiğini iddia eden haberler kamuoyunda tartışma yaratmıştır.

Bu iddialar doğru ise Birleşmiş Milletler’in mültecilerin uyumu amacıyla hazırlanan bir proje kapsamında yapılan anlaşmayla gönderdiği ve tüm harcama kalemlerinin şeffaf bir şekilde sunulması yükümlülüğü bulunan bu bütçenin, ülkemizin uluslararası kurumlar nezdinde itibarını göz önüne almadan, şuursuz bir şekilde başka bir organizasyona harcanması büyük bir skandaldır.

Bakanlık mali tabloların incelenmesinde 237 milyon TL olarak tespit edilen, Koordinatörlük bünyesindeki muhasebe birimi tarafından oluşturulan mali tablolara ise 244 milyon TL olarak yansıyan bu usulsüzlük, Türkiye’nin itibarı ve güvenilirliği açısından utanç kaynağıdır.

9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve adı başka şaibeli iddialarla da anılan İslami Dayanışma Oyunları’na ilişkin muhasebe işlemlerinde, özel hesaba 2021 ve 2022 yıllarında bakanlık bütçesinden toplam 240 milyon 250 bin TL kamu kaynağı transfer edildiği, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu tutardan 2.7 milyon TL bakiyenin bakanlık hesaplarına aktarıldığı iddiaları, ayrıca dikkat çekmektedir.

Bunun yanında projenin ikinci fazında gönderilen yaklaşık 900 bin Amerikan Doları bütçenin, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde değerini koruması adına bankada vadeli hesaplarda işlem görmesi öngörülmüşken, paranın beş ay boyunca vadesiz hesapta tutulduğu da gündeme getirilen bir başka iddiadır.

Bu bağlamda;

  1. Medyada yer alan iddialara yönelik bakanlığınız bünyesinde bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa iddiaların araştırılmasına dair ne gibi bir tasarruf planlıyorsunuz?
  2. İddiaların doğru çıkması durumunda sorumlulara yönelik hangi yaptırımları planlıyorsunuz?
  3. İddialar doğru ise, bütçenin amacından farklı şekilde harcanması durumu hakkında herhangi bir aşamada bilgilendirildiniz mi?
  4. Bütçenin yürütülmesi sırasında finansal raporlama, UNHCR yetkilileri tarafından mı, yoksa bakanlığınızın ilgili personeli tarafından mı gerçekleştirilmiştir? UNHCR’den bütçenin usulüne uygun harcanmadığına dair bakanlığınıza herhangi bir uyarı yapılmış mıdır?
  5. Önergede adı geçen iddialara yönelik UNHCR tarafından Bakanlığınız hakkında hukuki süreç başlatılmış mıdır?
  6. Bakanlığınız, sizin göreve geldiğiniz tarihten bu yana Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği kurumları ile toplamda kaç ortak proje yürütmüştür? Bu projeler için bakanlığınıza aktarılan fon miktarı ve bunun yıllara göre dağılımı nedir?Gündem'den Öne Çıkan Haberler