04.03.2024

KALKINMA BELEDİYECİLİĞİ

Halkçı Belediyecilik Kalkınma Belediyeciliğidir.

Dirençli ve Güvenli Kent Belediyeciliği uygulamalarıyla kentlerimizi kalkındıracağız:

Doğal afetlere karşı dirençli ve güvenli kentler oluşturacağız.

Afetten önce bilinçli risk planlaması yapacak, afetin açacağı yaraların önüne geçeceğiz.

Hak temelli ve kimseyi yerinden etmeyen kentsel dönüşüm projelerini hızla hayata geçirecek, “konut ofisleri” kuracak ve konut kooperatiflerini canlandıracağız.

Deprem toplanma alanlarının yapılaşmasının önüne geçecek, yeni toplanma alanları ve tahliye yolları oluşturacağız.

Afet sonrası için şehirlere gıda ve su depoları, acil durum konteynerleri yerleştireceğiz.

Yönettiğimiz belediyeler arasında afetlere müdahale için ortak yapı inşa edeceğiz.

Sağlam Altyapı ve Hızlı Ulaşım Belediyeciliği uygulamalarıyla kentlerimizi kalkındıracağız:

Kolay, hızlı, konforlu ve ucuz ulaşım sağlayacağız, her yere raylı sistemler kuracağız.

Akıllı sinyalizasyon sistemi ile trafik akışını kontrol edeceğiz.

Yük hareketliliğini şehir içi trafikten ayrıştıracak, kent içi ulaşımı rahatlatacağız.

Kentteki tüm yolların aydınlatılmasını sağlayacağız.

Öğrenen ve Teknolojik Belediyecilik uygulamalarıyla toplumsal olarak kalkınacağız:

Vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili cevap verecek dijital sistemler ile 7/24 ulaşılabilir ve hızla dönüş sağlanacak acil belediyecilik sistemli belediyeler kuracağız.

Plan ve projelerimizi bilimin rehberliğinde hazırlayarak uygulayacağız.

Yurt içi ve yurt dışındaki örnek uygulamalara öncülük edecek, birbirimizden öğrenecek, kentler arası ekonomik ilişki ve kent diplomasisine öncelik vereceğiz.

Gündem'den Öne Çıkan Haberler