04.03.2024

GÜVENLİ LİMAN: HALKÇI BELEDİYECİLİK

HALKÇI BELEDİYECİLİK

Halkçı belediyecilik, tüm yurttaşları eşit kabul eder ve halkın hep birlikte refah sahibi olmasını, hep birlikte zenginleşmesini hedefler.

Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilik anlayışı; “refah, kalkınma ve dayanışma” sacayakları üzerine kurulu Halkçı Belediyeciliktir.

Halkçı belediyecilik toplum odaklıdır. Herhangi bir zümre, grup veya kimliği kayırmadan kamu yararını ve tüm yurttaşların faydasını gözetir. Kamu kaynaklarını halkın ihtiyaçları için kullanır.

Halkçı belediyecilik, halkın ihtiyaçlarını ve refahını ön planda tutarak daha katılımcı ve insan odaklı bir yaklaşımla kentleri inşa eder. Temel altyapının yanında toplumsal refahı iyileştirmeyi de görev bilir.

Halkçı belediyecilik toplumsal eşitsizlikleri azaltmak, yoksulluğu önlemek, eğitimi desteklemek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, barınma, temel gıdaya erişim ve ulaşım ihtiyacını gidermek, kent konforunu artırmak ve toplumsal katılımı teşvik etmek gibi sosyal sorunlara çözüm üretmeye de odaklanır.

Halkçı belediyecilik kültür, sanat ve spor faaliyetlerini toplumun çeşitliliğini dikkate alarak destekler.

Halkçı belediyecilik, yerel yönetimlerin daha katılımcı, adil ve şeffaf olmasını, kentte üretilen değerin kent içinde hakça ve adil paylaşımını amaçlar. Halkçı belediyecilik, insanı, doğayı, diğer canlıları ve doğal kaynakları bütünlük ve sürdürülebilirlik içinde ele alır.

Gündem'den Öne Çıkan Haberler