27.02.2023

Gülizar Biçer Karaca: Okullarda Tüm Çocuklar İçin Ücretsiz Beslenme Sağlanmalı, O Gün Bugündür!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER’İN YANITLAMASI İSTEMİYLE ÖNERGE Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, depremden kurtulup başka illere giden ve okullara kayıt yaptıran öğrencilerin yaşadıkları sorunların acilen giderilmesi gerektiğini ifade etti. Velilerin, öğretmenlerin, gönüllülerin destekleriyle beslenmeden formaya, suluktan eğitim materyallerine öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığını söyleyen CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca; MEB’in acilen okullarda ücretsiz yemek uygulamasını tüm kademelerde tüm öğrenciler için başlatması çağrısı yaptı:

DEPREM ARDINDAN YAŞANAN YIKIM VE HAK İHLALLERİ “Depremlerin ardından yaşanan yıkım ve hak ihlalleri; okullarda eğitim, barınma, beslenme hakkı ihlal edilen çocuklar için de sürmekte” diyen Gülizar Biçer Karaca; MEB tarafından okullara ilk etapta 130 bin “kırtasiye paketi” gönderilmeye başlandığının 23 Şubatta açıklandığını, ancak hem gecikme hem de özellikle kırtasiye ile sınırlı olmayan eğitim ihtiyaçları nedeniyle bu paketlerin yeterli olmayacağının ortaya çıktığını şu sözlerle değerlendirdi:

SOSYAL DEVLET OLMA GEREĞİ YERİNE GETİRİLECEK Mİ? Okula giden depremzede çocukların sadece yardımcı kitap kırtasiye değil suluk, çanta, okul kıyafeti, bot, mont en önemlisi de beslenme ihtiyacı var. Velilerin, öğretmenlerin, gönüllülerin destekleriyle depremzede öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılandığı ifade ediliyor. Sosyal devlet depremzedelerin, çocukların yaralarını sarmayacak, sosyal devlet olma gereği bugün yerine getirilmeyecekse ne zaman yerine getirilecek? O koltukta neden oturuyorsunuz Sayın Bakan? Daha ne bekliyorsunuz? Depremin üzerinden 3 hafta geçti. Neden çocukların eğitim hakkı, beslenme hakkı ve ihtiyaçlarının giderilmesinde hala sorun yaşanıyor? Beslenme haktır. Ne demiştik, okullarda tüm çocuklara ücretsiz yemek verilmesi gerekir. O gün, bugündür. Ayrım yapılmaksızın tüm çocuklara mutlaka ve mutlaka yemek bedeli karşılanarak beslenme sağlanmalıdır. Okul ihtiyaçlarını tespit ederek depremzede çocukların ikincil travma ve ayrımcılık yaşamasının, eğitime erişim engellerinin önüne geçin.

EŞİTSİZLİK, AYRIMCILIK VE İKİNCİL TRAVMALARI ÖNLEME SORUMLULUĞU Gülizar Biçer Karaca’nın soru önergesinde “Halen afet bölgesinde bulunan ve okul-eğitim kurumları yıkılan, eğitim imkanlarından yoksun kalan tüm çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Deprem sonrasında afet bölgelerinden başka illere yerleşen ve okullara kayıtları yapılabilen çocukların barınmaya, sağlığa, eğitime erişim engellerinin ivedilikle giderilmesi zaruridir. Nitekim, beslenme hakkından yoksun kalan çocukların yaşadığı bu sorun, deprem sonrasında gittikleri illerde kayıt oldukları okullarda açlıkla sınanmalarının, temiz suya ve güvenilir gıdaya erişim hakkından yoksunluğun yanı sıra çocukların yaşadıkları deprem travmasıyla baş etme yöntemlerinden de yoksun kalmasını doğurmaktadır.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN ÖNLEMLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR İMKANLAR SAĞLANMALI Okul yemekhane ya da kantinlerinden yararlanma, servis ve ulaşım imkanları, okul formaları, temel ihtiyaçları, beslenme saatlerinde gıda, eğitim materyalleri ve kırtasiye malzemeleri temininde depremden kurtulan ve ağır travma yaşayan depremzede öğrenciler ve aileleri bireysel destek ve bağışlarla ayakta kalmaya çalışmakta, öğrencilerin malzemelerinin farklılıkları eşitsizlikleri derinleştirmekte, dayanışma ve bağışların devamlılık sorunları öğrencileri okullarda beslenme ve temel ihtiyaçlardan yoksunluk riski ile baş başa bırakmaktadır.

TÜM ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ BESLENME HAKKI Deprem öncesinde siyasi partiler, ilgili sendika ve STK’lar, eğitimci, öğrenci ve veliler ile toplumun geniş kesimlerinin tüm okullarda tüm öğrencilere ücretsiz en az bir öğün beslenme sağlanması talepleri ise Bakanlık tarafından dikkate alınmamıştır.” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca “Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlayacağı 6 Şubat tarihi itibariyle 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirecekleri ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını duyurmuştu. Bakanlık tarafından duyurulan, sadece okul öncesi eğitim öğrencileri için günlük ücretsiz yemek uygulaması yetersizdir. Yıkıcı depremle birlikte bir öğün yemeğin tüm okullarda tüm öğrenciler için başlatılması, depremzede çocukların yaşadığı ve yaşamakta olduğu eşitsizlik, erişim engelleri ve uğradıkları ayrımcılığı da sonlandırması açısından acilen hayata geçirilmeyi zorunlu kılmaktadır.”

İşte yanıt bekleyen sorular:

1.Depremin yaşandığı ve etkilediği illerde hayatını kaybeden öğrenci sayısı, illere/okul ve sınıf durumlarına/cinsiyetlere göre dağılımı ne şekildedir?

2.Başka illere yerleşen ve okul kayıtları yaptırılan öğrencilerin okulöncesi/ilkokul/ortaokul/lise dağılımı ne şekildedir?

3.Kayıt yapılan engelli öğrenci sayısı ve illere göre dağılımı ne şekilde gerçekleşmiştir? Engelli öğrenciler için özel tedbirler alınmış mıdır?

4.Özel eğitim kurumlarına devam etmekte olan ve hayatını kaybeden öğrenci sayısı, illere göre dağılımı ne şekildedir?

5.Bakanlık tarafından gittikleri illerde okul kaydı yapılan öğrenciler için defter, kalem, kitap, kaynak, kırtasiye, forma vb. temini ücretsiz sağlanmakta mıdır? Öyle ise bu ihtiyaçları temin edilen öğrenci sayısı ve dağılımı ne şekildedir?

6.Bakanlık tarafından depremzede öğrencilerin gittikleri il/ilçe/beldelerde okullara kayıtlarının yapılması sırasında yaşanan temel sorunlar nelerdir?

7.Toplumsal travmanın ve afetlerin en çok etkilediği grupların başında gelen çocukların eğitim-öğretim ile ilgili belirsizlikler ve yaşadıkları ihlaller ile farkındalıkların artırılması yönünde bilgilendirme hizmeti sunacak MEB telefon destek hattı oluşturulması planlanmakta mıdır?

8.Okullarda bir öğün ücretsiz beslenme programının tüm ilkokul/ortaokul/lise kademelerinde tüm öğrencileri kapsayacak şekilde başlatılması planlanmakta mıdır?

9.Depremzede öğrencilerin ulaşım, beslenme, barınma, çanta-beslenme çantası-suluk-eğitim destek materyalleri kırtasiye malzemeleri vb. Bakanlığınız tarafından karşılanması, devam etmekte olan eğitim öğretimde gecikmemeleri için ivedilikle öğrencilere ulaştırılması takvimi ne şekilde işlemektedir?

10.Okullarda travma sonrası yöntemleri eğitimi olan klinik psikolog görevlendirmelerinin aciliyeti göz önünde bulundurularak atama planlaması var mıdır? Varsa takvimi kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz?