13.06.2024

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Orman Yangınlarına Karşı Kapsamlı Önlem Paketi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, artan orman yangınları ve bu yangınların doğaya verdiği onarılamaz zararlar karşısında kapsamlı bir önlem paketi açıkladı. Erhan Adem, orman yangınlarına karşı alınacak önlemleri ve yangın sonrası yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaştı.

"Orman yangınlarının %90'ının insan kaynaklı olduğu noktasından yola çıkarak ülke genelinde orman yangınları konusunda kapsamlı bir eğitim seferberliği başlatılması gerekiyor. Her il için yangın eylem planları yapılmalı ve gelişen teknolojik imkanlardan faydalanılarak yangın erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. Yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin rolü çok kritik noktadır. Bu ekiplerin sayısının ve ekipteki işçi sayısının artırılması gerektiğini belirten Adem, ekiplere yerel halktan kişilerin alınmasını, İŞKUR üzerinden alımlar yapılmamasını önerdi. Ayrıca, yangın işçilerinin süresiz çalıştırılması, yanmaz kıyafet ve malzeme temin edilmesi ve sürekli eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yangınların büyümesinde koordinasyonsuzluğun büyük bir etken olduğunu belirten Adem, yangın eylem planları çerçevesinde bütün kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması gerektiğini söyledi. Orman mühendislerinin eğitimine de değinen Adem, fakültelerde yeterli sayıda ve uzmanlaşmış kadro bulunmadığını, mezun olan personelin orman yangınları konusunda yeterli eğitim almadığını belirtti.

Orman muhafaza memurlarının sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Erhan Adem, mesleki eğitimlerinin sürekli ve güncel olmasının önemine dikkat çekti. "Her türlü arazi koşullarına uyumlu, su taşıyabilen ve yangınlara hızlı ulaşarak ilk müdahaleyi yapabilen arazözlerin sayısı artırılmalıdır. arazözlerde görev alacak işçi sayısının da artırılması gerektiğini belirtti.

Yangın gözetleme kulelerinin tekrar işler hale getirilmesi ve son teknoloji cihazlarla donatılması gerektiğini ifade eden Adem, yangın havuzları ve su tankerlerinin sayısının artırılmasının önemine vurgu yaptı. Telsiz sistemlerinin geliştirilmesi, araç ve seyyar telsiz sayısının artırılması gerektiğini belirtti. Yangın helikopterlerinin ve yangın söndürme uçaklarının yüksek maliyetle kiralanması yerine satın alınmasını önerdi. Yerli pilotların kullanılması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı, yangın söndürme uçaklarının gövdeden su alan amfibik modellerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Yangın emniyet yolları ve şeritlerinin dikkatli bir şekilde planlanması gerektiğini ifade eden Erhan Adem, orman ekosistemini bozmadan bu yolların ve şeritlerin düzenli olarak bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi. Yaşlı ormanlar içerisindeki yangın şeritlerinin otlatmaya açılarak hem diri örtü temizliğinin sağlanması hem de hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Orman yangınlarında gönüllülerin ve mükelleflerin rolünün önemli olduğunu belirten Adem, gerekli eğitimlerin verilmesi ve yangınlarda geri planda kalmaları gerektiğini ifade etti. Gönüllülerin araziyi iyi biliyorsa rehberlik hizmeti vermesinin ve destek amaçlı kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Korunan alanlarda çıkabilecek yangınlar için hayvanlar (evcil olanlar da dahil) için ilk müdahaleyi yapacak şekilde donanıma ve personele sahip ekipler kurulmalıdır. İlk müdahalesi yapılan hayvanlar kurtarma ve rehabilitasyon merkezine uygun donanıma sahip araçlarla nakledilmelidir."