23.12.2020

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN DÜNYAYA “HALKLARIN AŞISI” ÇAĞRISI

-CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NE ÇAĞRI MEKTUBU KALEME ALDI; DÜNYADAKİ SOL-SOSYAL DEMOKRAT PARTİLERE DAYANIŞMA DAVETİNDE BULUNDU
-CHP, AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ’NDE AŞI ÖNERGESİ VERDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, COVID-19’a karşı aşılama hizmetinin herkese sağlanabilmesi konusunda yaşanabilecek engellerle ilgili endişeleri hatırlatarak, Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) “aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul edilmesi ve insanlık yararına kullanılması amacıyla kamucu bir yaklaşımı temeline alacak küresel bir anlaşma yapılması için liderlik ve kolaylaştırıcılık yapmaya” çağırdı. 
Öte yandan DSÖ’ye yazdığı Çağrı Mektubunu dünyadaki 96 Sol - Sosyal Demokrat partiye de gönderen CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu partilere de dayanışma ve destek çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mektubunda, “İnsanlık ailesinin tüm fertlerinin COVID-19 aşısına erişimini sağlayacak, aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul edilmesini ve insanlık yararına kullanılmasını güvence altına alacak bir kamucu küresel anlaşmaya liderlik yapması için DSÖ’ne her zamankinden daha çok sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda, sosyal demokrat ve evrensel sol ilkeleri paylaştığımız siz kardeş partimizle DSÖ’ye yaptığım çağrıyı ekte bilginize sunuyorum. Paylaştığımız ilkeler ışığında benzer bir çağrıyı dört bir koldan yaptığımız takdirde dayanışmayla aşının hakça ve eşit dağıtımını sağlayacağımıza ve var olan engelleri aşıp değişim yaratacağımıza inancım tamdır.” dedi.
Söz konusu çağrılarla aynı anda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi ve Sosyalist Grup Başkanvekili, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de AKPM’de aynı içerikte bir önergeyi imzaya açtı. Önerge sağlık sektörünün yapısının ve aşı tedarikini şekillendiren uluslararası kural ve düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak çok taraflı ve bütüncül bir çerçeveye olan ihtiyacı tespit ediyor. Önergede, bu ihtiyaç kapsamında, “Avrupa Konseyi’nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve tüm paydaşları bir araya getirecek bu bütüncül, çok taraflı çabaların oluşturulmasına liderlik ederek insan hakları temelli ve kamu yararı güden bir çerçevenin oluşmasına öncülük yapması” çağrısı yapılıyor.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’a hitaben yazılan Çağrı Mektubunda CHP lideri Kılıçdaroğlu, COVID-19 ile ilgili bilgi, veri ve teknolojilerin bir havuzda toplanması gerektiğini vurgulayarak, “Bu bilgi ve teknolojilere tüm ülkeler tarafından özgürce erişilebilmesinin sağlanması, aşı ile ilgili tüm araçların fikri mülkiyet haklarından bağımsız hale getirilmesi, yeterli üretimle eşitlikçi dağıtımın ve karşılanabilir fiyatlandırmanın güvence altına alınması için uğraş verilmesi gereklidir” dedi.
Aşılama hizmetinin, küresel olarak risk gruplarından başlayarak herkese sağlanabilmesi konusunda yaşanabilecek engellerden ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayamamasından endişe duyduklarını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu endişelerin giderilmesi ile ilgili şu ana kadar gösterilen çabalara ek olarak DSÖ’ye önemli görevler düştüğü açıktır, çağrımız da bu yöndedir” dedi. 
Aşılamanın birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel bir bileşeni ve tartışılmaz bir insan hakkı olduğunu hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükümetlerin yurttaşlarının sağlık hakkını güvenceye alabilmek için yeterli miktarda aşı temin etme zorunluluğu olduğunu ve bunun ancak kamusal üretimle karşılanabileceğini vurguladı. Aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı kabul edilmesi ve insanlık yararına kullanılması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu konuda DSÖ, bugün yürütülen küresel yanıt programı çerçevesini aşacak, kamucu bir yaklaşımı temeline alacak küresel bir anlaşma yapılması için liderlik ve kolaylaştırıcılık yapmalıdır” çağrısı yaptı. Özünde eşitlik ve dayanışma olan bir “halkların aşısı” yaklaşımının, tüm insanlık ailesini içinde bulunduğumuz pandemiden kurtarabileceğine ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlara karşı koruyabileceğine dikkat çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu mektubu şöyle bitirdi: “DSÖ, insanlık ailesinin karşı karşıya kaldığı bu büyük sınav karşısında tarihi bir misyon üstlenmelidir. Ayrımsız tüm insanların aşılanması hedefine yönelik olarak uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hayata geçmesi ve sağlık alanında kamucu bir anlayışın işlevsellik kazanması tarihe olan borcumuzdur. Dayanışma duygularımızla bu yönde atacağınız her adımı iş birliği içinde olduğumuz her platformda destekleyeceğiz.