23.11.2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da "Ormancılar Buluşması"na Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Ormancılar Buluşması programına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buluşmanın açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Evet sevgili dostlarım, bizim akciğerlerimizi hem korumak, hem akciğerlerimizin temiz hava alması için çaba harcamak gibi bir yükümlülüğü bürokraside çalışırken yerine getirdiniz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olarak size minnet borcumuz var. Sizler bütün çalışma yaşamı boyunca ormanların korunması, ormandaki canlıların korunması, orman alanının yaygınlaştırılması konusunda olağanüstü çabalar harcadınız. Siyaset kurumu belki size gerekli önemi vermedi bunun da farkındayız. Yangınların son yıllarda giderek arttığını da görüyoruz. Bunu da bir şekliyle oturup kendi aramızda tartışıyoruz.

Orman konusu sadece bizim ülkemiz için değil dünya içinde son derece değerli bir alan ve bu alanı dünyanın her tarafında sağlıklı bir zeminde tartışılması da son derece önemli. İklim değişikliğiyle beraber özellikle Akdeniz havzasında yangınların artacağını uluslararası kuruluşlar ifade ediyorlar, raporlar yayınlıyorlar. Bizim de bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Yeni politikalar üretmemiz gerekiyor. Akdeniz havzasında bulunan ülkelerin orman yangınlarına karşı ortak hareket etmesi gerekiyor. Bunlar son derece önemli politik kararlar ve bu kararların alınması lazım. Ama üzülerek ifade edeyim, bu kararlar bugüne kadar doğru dürüst alınmadı. Yani İtalya’da çıkan orman yangınına bizde müdahale etmeliyiz. Yunanistan’da çıkan orman yangınına bizde müdahale etmeliyiz. Bizde eğer bir orman yangını çıkarsa Akdeniz’de bulunan bütün ülkeler bizdeki orman yangınına müdahale etmeli. Akdeniz havzasını ve ormanlarını korumak zorundayız. Çünkü ormanlar sadece bulunulan ülkeye değil dünyaya hizmet eden varlıklardır. Oradaki canlılarında korunması lazım.

Bizim düşüncemiz, bağımsız, sadece ormanla ilgilenen bir orman bakanlığının kurulmasıdır. Ormanlara eğer önem veriyorsak, ormanları koruyacaksak, orman alanını büyüteceksek ve ormanda yaşayanları koruyacaksak bağımsız bir birime, bir orman bakanlığına ihtiyacımız var. Bunu zaten düşünüyoruz ve yapacağız.

Orman sadece ağaçtan ibaret değil elbette. Orada bizim dışımızda yaşayan canlılarda var ve o canlılarında korunması lazım. Onların yaşamına da bizim saygı göstermemiz lazım. O zaman biz ormanı orman olarak ifade edebiliriz. Orman sadece ağaç değildir aslında. Bunu en iyi bilenler sizlersiniz yani orman mühendisleri. Sizler biliyorsunuz. Hayatınızı, eğitiminizi bu konuda aldınız. Ve bir başka tablomuz daha var orman köylüleri. Bu konuda veriler sizlerin elinde çok daha güzel, rakamları siz çok daha iyi biliyorsunuz, rakamlara vakıfsınız. Ama orman köylülerinin büyük hak kayıplarına uğradığını biliyoruz. Özellikle son yıllarda izlenen bazı politikalar orman köylülerinin yoksullaşmasına yol açtı. Bizim toplumumuzda, yani Türkiye’de en fakir köylü orman köylüsüdür. Orman köylülerinin de korunması lazım. Ormanın korunması için onlarında korunması lazım. Onlar eğer orada yaşıyorlarsa ki yaşıyorlar, yaşamaktan da mutlular ama onların mutluluklarını artırmamız ve onların da ormana sahip çıkabilecekleri temel aktörler haline getirmemiz lazım. Aksi halde orman köylüsüyle orman bakanlığı arasındaki kavga sadece ve sadece ormana zarar verir. Bunun da giderilmesi lazım.

Biz şöyle düşünüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bütün orman köylülerinin olduğu yerde yani orman köylerinde kooperatifler kuracağız. Var zaten büyük bir kısmında ama bu kooperatiflerin sayısını artıracağız. Bütün köylüler bu kooperatifin üyesi olacak. Ormanla ilgili Orman Bakanlığının yapacağı her şeyde orman köylüleri temel aktör olarak görev alacaklar ağacın dikiminden ağacın kesimine kadar. Ve bütün orman köylülerinin sigortası olacak. Vahidi fiyat uygulaması diye bir uygulama var. Bu orman köylüsünün işveren olarak görünmesine yol açıyor. Köylü işveren değil ki. Kararı veren Orman Genel Müdürlüğü ya da Orman Bakanlığı. Ağacı kesiyor ama kendisi patron, kendi sigortanı kendin yatıracaksın. Buradan tamamen çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla orman köylüsü kooperatif içinde hem kazanacak, hem sigortalı olacak, sadece biz orman köylüleri için düşünmüyoruz bunu Türkiye’deki kırsalda yaşayan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları sağlanacak ve bunların sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece kırsalda çalışan kişi mutlu olacak, belli bir geliri olacak, huzur içinde yaşayacak ve dolayısıyla ormanına, ağacına, kurduna, kuşuna sahip çıkacak.

Sizden isteğimiz şu tabi elbette ki. Sizin kadar ormanı bilmeyiz. Sizin kadar biliyoruz dersek haksızlık yapmış oluruz. Siz bütün bir yılınızı verdiniz, yıllarınızı verdiniz, eğitim alanınızda zaten orman. Dolayısıyla sizin bilginizden, sizin birikiminizden yararlanacağız. Bu toplantı bu açıdan sizin için değerli olduğu kadar benim için çok daha değerli. Sizleri dinleyeceğim, görüşlerinizi alacağım, bizim ufkumuzu …………………. ihtiyacı var. Keşke bu toplantıyı sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz değil, keşke bu toplantıyı bütün siyasi partiler yapsa veya bütün siyasi partilerin Genel Başkanları sizleri davet edip orman konusundaki düşüncelerinizi alsa. Ama bu olmuyor. Biz yeni bir başlangıç yapıyoruz. Esnaflarla ilgili karar alacaksak esnaflarla konuşuyoruz. Sizden sonra ORKOOP yetkilileriyle de onlarla da görüşeceğiz, orman köylüleriyle de görüşeceğiz. Siz sorunu biliyoruz, çözümleri biliyorsunuz ama sorunu yaşayan birde orman köylüleri var. Onlarında dinlenmesi lazım hangi sorunlarla karşılaşıyorlar ve onların beklentileri ne? O beklentileri de bir şekliyle siyaset kurumunun karşılaması lazım.

Bu açıdan bu davete geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dolayısıyla ben sizin aranızda olmaktan son derece mutluyum. Sizi büyük bir dikkatle dinleyeceğim, notlarımı alacağım, daha sonra biz seçim bildirgemizde sizin temel görüşlerinizi ifade edeceğiz ve seçim bildirgesini gördüğünüz, okuduğunuz zaman bu toplantının oraya yansıdığını da bir şekliyle görmüş olacaksınız.

Hepinize yürekten teşekkür ederim, hepiniz sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim.CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, ORMANCILAR BULUŞMASINDA KONUŞTU

Gündem'den Öne Çıkan Haberler