08.08.2018

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA:”ÇALIŞMA BAKANI ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM ETMEKTEDİR:”

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE EMEK BÜROLARI GENEL KOORDİNATÖRÜ VELİ AĞBABA:”ÇALIŞMA BAKANI ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM ETMEKTEDİR:”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 100 Günlük Çalışma Programı’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba’nın açıklaması şöyle:
 “ÇALIŞMA BAKANI ÇALIŞANLARIN SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan '100 Günlük İcraat Programı'nda  Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı'na dair eylem planının da ortaya çıkmış olduğunu öğrendik. Bakanlığın açıkladığı 100 günlük çalışma programında geçmiş deneyimlerden farklı herhangi bir çalışma olmadığı gibi, yeni dönemde çalışanları ilgilendiren birçok önemli konu yine gündeme alınmamıştır.
KİT’LERE KADRO MÜJDESi HAVADA MI KALDI?
30 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında taşeron işçi olarak çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılırken, şu ana kadar bu durum ile ilgili gerekli çalışmaların ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir somut açıklamaya şahit olmadık. Aynı Bakanlar Kurulu kararnamesine göre Kamu İktisadi Teşekküllerinin istihdam talepleri kadar işçi kadroya alınacak ve bu sayı Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği sayıyı geçemeyecektir. Yeni Çalışma Bakanı’nın 100 günlük eylem programında yer alan 40 madde arasında KİT’lerde kadroya geçirilecek işçiler ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Yeni Çalışma Bakanına çağrımız KİT’lerde çalışan işçilerin kadroya geçiş süreci ile ilgili adımların bir an önce atılması yönündedir. Ayrıca KİT’lere kadro verilmesi yönünde ki son söz 30 Haziran tarihinde çıkan Bakanlar Kurulu kararnamesine göre Hazine müsteşarlığına verilmişti. Hazine Müsteşarlığı artık Damat Albayrak’a bağlandığına göre, Albayrak’ın konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapıp yapmadığını da kadro bekleyen binlerce işçiye açıklaması gerekmektedir.
İŞÇİ ÖLÜMLERİ BAKANLIĞIN GÜNDEMİNE GİRMEMİŞTİR
Ülkemizde AKP iktidarından bugüne 25 bine yakın işçi iş yerlerinde ki kazalar neticesinde hayatını kaybetmiştir. Henüz geçtiğimiz Temmuz ayında 195 işçi çalışırken yaşamını yitirmiştir. Bu da demek oluyor ki ülkemizde her gün ortalama 3 ile 5 arasındaki işçi çalışırken yaşamını yitirmektedir.
Geçmiş dönemde de Çalışma Bakanlıklarının konu ile ilgili sürekli bir eylem planı çıkartmasına rağmen ülkemizde işçi ölümlerinde bir azalma olmadığı gibi bugüne kadar artarak devam etmiştir.6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıkartılan yasanın herhangi bir geçerliliği olmadığı gibi, aksine yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş yerlerinde işçi ölümlerinin oranındaki artış devam etmiştir. Yeni Çalışma Bakanına sormak isteriz; 40 maddelik çalışma programı arasında işçi ölümleri ile ilgili neden bir ibare yer almamaktadır? Bakanlık işçi ölümlerini görmemezlikten gelmeye devam mı edecektir?
BASKI ORTAMINDA SENDİKALAŞMA ORANINI ARTTIRMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR
AKP iktidarının 16 yıldır sendikal hak ve özgürlüklere uyguladığı ağır baskılar adeta 12 Eylül Askeri rejimini andıracak niteliktedir. Darbe döneminde çıkartılan 2821 sayılı sendikalar kanunu ile 2822 sayılı Toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt kanunu, 2011 yılında AKP iktidarı tarafından çıkartılan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi kanunu ile adeta korunmuştur. Bunun yanı sıra OHAL süresi boyunca çıkartılan KHK’lar ile de sendikal özgürlüklere yönelik ağır yaptırımlar getirilmiştir. Grev yasağı kapsamının genişletilmesi ise bu yaptırımların başında gelmektedir.
Ülkemizde sendikalaşma oranı sadece yüzde 12 oranındadır. Türkiye sendikal hak ve özgürlükler noktasında ne yazık ki dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında gösterilmektedir. Ayrıca Türkiye uygulamak ile  hükümlü olduğu Uluslararası Çalışma Örgütünün ilkelerini bugüne kadar defalarca çiğnemiştir. Yeni Çalışma Bakanı işçi ve kamu görevlileri arasında sendikalaşma oranını yüzde 21 oranına çıkarmayı planlarken, sendikal örgütlenme barajlarının ve grev yasaklamalarının olmadığı bir sendika kanunu ile ilgili çalışma gündeminde var mıdır merak etmekteyiz. Ayrıca yeni Çalışma Bakanı, bugüne kadar sadece Anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olmaları gerekçesi ile işten atılan binlerce işçi ile ilgili düşüncesini ülkede ki tüm çalışanlar adına sormak isteriz.”

Gündem'den Öne Çıkan Haberler