18.04.2023

ÇALIŞANLAR HAKKINI ALACAK

•Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indireceğiz.

•Kamu çalışanları arasında ücret ve maaş adaletini sağlayacağız.

•Kaçak yabancı işçilikle tavizsiz ve etkin mücadele edeceğiz.

•Çalışma hayatında kadınlara yönelik negatif ayrımcılık içeren her türlü uygulamaya engel olacağız.

•Çocuk işçi çalıştırılmasını engelleyeceğiz.

•İşçi alacaklarında zorunlu arabuluculuk mekanizmasını işçiler lehine düzenleyeceğiz.

•İş güvenliği ve işçi sağlığı birinci önceliğimiz olacak.

•Meslek hastalığı hastanelerinin sayısını artıracağız.

•Sendikalaşmayı ve toplu iş sözleşmesi yapılmasını destekleyecek, sendikalı işyerleri için destek modelleri geliştireceğiz.

•Kamu atamalarında mülakatı kaldıracağız.

•Kamu çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük haklarını iyileştireceğiz. 100 bin öğretmen, 100 bin sağlık çalışanı, 100 bin güvenlik personeli atayacağız.


ÇALIŞANLAR HAKKINI ALACAK BROŞÜRÜNÜ İNDİRİNİZ


Gündem'den Öne Çıkan Haberler