18.09.2023

Aylin Yaman: Okulda Olması Gereken Engelli Çocuklar Nerede?

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman’ın, eğitim hayatındaki engelli çocuk sayısına ilişkin soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanı’nın verdiği cevabı değerlendiren Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman; “Soru önergemizde eğitim hayatında olması gereken engelli çocuk sayısını ve engelli öğrencilerin kullanımına uygun şekilde düzenlenmiş okul binası sayısını sorduk. Ancak bu sorularımıza net bir yanıt alamadık. Engellikte en önemli sorun, hayatın her alanına “erişilebilirlik” sorunudur. Fakat anladığımız kadarıyla henüz eğitim hayatında olması gereken engelli çocuk ve genç sayısı tam olarak bilinmiyor. Millî Eğitim Bakanlığı, engelli öğrencilerimizin eğitim hakkına erişimini kaç binada karşılayabildiğini bilmiyorsa, engelli çocuklarımızın sorunlarının çözümüne çok uzak bir noktada demektir” ifadelerini kullandı.

Yaman, “ağırlıklı olarak ilgili mevzuatın yer aldığı cevapta, eğitim hakkından yararlanamayan engelli bireyler için hangi adımların atıldığına dair bilgiler yer almamaktadır. Yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan, farklı gelişim gösteren grupların kendilerine özel durumlarını görmek, konuyu doğru değerlendirmek açısından önemlidir. Her bireyin, gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve eğitim ihtiyaçları ayrı ayrı dikkate alınmalı, bu kapsamda yapılacak doğru bir veri tabanı ile tüm çocukların eğitim hakkından yararlanması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

‘OKUL ÇAĞINDA OLMASINA RAĞMEN EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAYATINA KATILAMAYAN ÇOCUK VE GENÇ SAYISI NEDİR?’

Tekin’in yanıtlaması talebiyle Meclis’e soru önergesi sunan Yaman, günümüzde eğitimin ve engelliliğin kesişiminde yer alan sorunların her geçen gün daha da derinleştiğini vurguladı ve ülkemizde yaşayan engellilerin AKP döneminde yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim politikaları konusunda da mağdur edildiklerini hatırlattı. Dezavantajlı konumuyla, engellilerin sorunlarının ilk elden çözümü yolunda pozitif ayrım gözetilerek köklü adımlar atılması gerektiğini belirten Yaman; mümkün olduğu kadar çok engelli çocuk ve gencin kaynaştırma eğitimi başta olmak üzere doğrudan eğitim hayatının içinde olması gerektiğinin altını çizdi ve okul çağında olmasına rağmen eğitim ve öğrenim hayatına katılamayan çocuk ve genç sayısının bu noktada önem arz ettiğini vurguladı.

6 BİN 492 ENGELLİ EVDE DESTEK EĞİTİMİ ALIYOR

Soru önergesine verilen cevapta, Milli Eğitim Bakanı’nın evde destek eğitimi alan engelli sayısını 6 bin 492 olarak açıkladığını söyleyen CHP’li Yaman; “Sayın Bakan, 6 bin 492 engellinin evde destek eğitiminden faydalanabildiğini söylemiş. Bu sayının doğru olarak değerlendirilebilmesi açısından evde destek eğitimine ihtiyacı olan çocuklarımızın toplam sayısını bilmeliyiz. Bunun için tüm engelli verilerinin, alt kırılımları ile, güncel olarak açıklanması ve aynı zaman dilimlerinde doğru karşılaştırmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle deprem gibi olağandışı engellilik yaratan durumlarda, veri tabanının güvenirliliği çok daha önem kazanmaktadır. Yanı sıra, burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta, bu çocukların akranları ile birlikte örgün eğitim içinde yer almaları konusunda Bakanlık nezdinde atılacak destekleyici adımlardır. Başta kaynaştırma eğitimi olmak üzere, bu konunun bu bakış açısı ile takibi ve uzman personeller nezdinde çözümü çok önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’li Yaman’ın Milli Eğitim Bakanı Tekin’e yönelttiği sorulardan bazıları şu şekildeydi:

- Bakanlığınızın verilerine göre 2023 yılı itibarıyla ülkemizdeki engelli çocuk (0-14) ve genç (15-24) sayısı cinsiyet dağılımı da gözetilerek kaçtır?

- Okul çağında olmasına rağmen eğitim ve öğrenim hayatına katılamayan çocuk ve genç sayısı nedir?

- Engelli öğrenciler bakımından erişimde öncelikli mahiyette; engelli rampasına, asansöre, engelli tuvaletine ve dinlenme alanına eş zamanlı sahip bina sayısı kaçtır, toplam içindeki oranı nedir ve olmayan binalarda düzenlenmesi için bir eylem planı var mıdır?