08.08.2022

Ahmet Akın: EPDK, Yenilenebilir Enerji Sektörüne Darbe Vuracak Düzenleme Hazırlıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, düzenleyici ve denetleyici bağımsız kurumu olması gereken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nın, AK Parti ilçe başkanlığı gibi çalıştığını ve enerji lobilerine teslim olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin geleceği yenilenebilir enerji kaynaklarının önüne engeller koyan EPDK, yenilenebilir enerji sektörüne darbe vuracak hazırlıklar peşinde” diye konuştu.

EPDK YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE DARBE VURMAYA HAZIRLANIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yenilebilir enerji sektörü yatırımcılarından şikayetler geldiğini, sektör temsilcilerinden EPDK’nın yenilebilir enerji sektörüne yeni bir darbe vuracak hazırlık yaptığını öğrendiklerini ifade etti. EPDK’nın Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlayan EPDK’nın bu değişiklikle kendi elektrik enerjisini üretmek amacıyla yatırım yapanlar, tüketiminden fazla üretim yaptığı takdirde ürettiği fazladan elektriği sisteme bedelsiz olarak, yani bedava olarak aktarmak zorunda bırakılacağını anlatan CHP’li Ahmet Akın şu bilgileri verdi:

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DURACAK

EPDK tarafından hazırlanan yönetmelik hükmünün taslağı; “12/05/2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin, ihtiyacının üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarı, ilişkili tüketim tesisinin şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemez. Bu miktarın üzerinde sisteme verilen enerji YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır. Bu fıkra hükmü, kurulu gücü 50 (veya 100 ) kW ve altındaki mesken abone grubundaki tüketim tesisleri ile ilişkilendirilen üretim tesisleri için uygulanmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir” şeklinde belirlenmiş durumda.

Bu yönetmelik hükmü EPDK tarafından yürürlüğü konulduğu takdirde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlar bir anda duracaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin elektrik üretimi projeleri gerçekleştirmesini ve bu projelerde finansman erişimini sağlayan bu düzenleme EPDK tarafından kaldırılmak istenmektedir. Üstelik hazırlanan yeni düzenleme, kabulü süreci tamamlanmış tesisleri de kapsayacak şekilde hazırlanması ciddi mağduriyetlere, kazanılmış hak ihlali sebebiyle hukuki sorunlara ve en önemlisi sektörde geleceği de etkileyen güven kaybına yol açacaktır.

TÜRKİYE ENERJİ BUHRANINA MAHKUM EDİLİYOR

Yenilenebilir enerji üreticilerine “artık üretme” diyen bu düzenleme doğalgaz ve ithal kömür ile elektrik üretiminin önünü açan, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını artıracak AK parti iktidarının milli ve yerli olmayan düzenlemelerinden biridir. “Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim tesisi kurmayın” diyen AK Parti iktidarı, Türkiye’yi enerji buhranına mahkum eden anlayışını sürdürmektedir. Elektrik fiyatlarının artışına kadar uzanan bir dizi olumsuz tabloyu da beraberinde getirecek bu düzenlemeden yol yakınken bir an önce vazgeçilmelidir. Yenilenebilir enerji sektöründe yatırım yapan girişimcileri cezalandıracak uygulamalarda derhal yürürlükten kaldırılmalıdır.

Gündem'den Öne Çıkan Haberler