08.03.2018
6045
Yazı Boyutu: A- A+

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ BÜLENT TEZCAN’IN BASIN AÇIKLAMASI (08 MART 2018)

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Sayın Genel Başkanımız, 2010 yılında Genel Başkan olduktan sonra esaslı bir parti reformu başlattı. Bu esaslı parti reformu, bir ayağıyla fiilen örgütteki uygulamalar çerçevesinde gerçekleşti, bir ayağıyla da tüzük düzenlemeleriyle gerçekleşti. Şimdi parça parça yapılan bütün bu parti reformunu bir temel metin altında topluyoruz. Tüzüğümüzü Genel Başkanımızın 2010 yılında başlattığı parti reformunun çerçeve metni olarak yeniden tarif ediyoruz” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 9-10 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Tüzük Kurultayına ilişkin düzenlediği basın toplantısında şu değerlendirmelerde bulundu:Hepinize merhaba, bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Cinsiyet ayrımının olmadığı, kadına eşit muamele yapıldığı, kadına pozitif ayrımcılığın gerçek anlamda cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkıncaya kadar yerleşik olarak uygulanması gerektiği, Türkiye’nin ekonomik, toplumsal, siyasal yaşam içerisinde kadına dönük bütün ötekileştirme ve ikinci plana atma çabalarından kurtulduğu bir süreci arzu ediyoruz, elbirliğiyle siyasette ve toplumsal yaşamın her alanında kadının hak ettiği yeri kazanması için birlikte el ele mücadele etmemiz gerekir diyoruz. Bu duygularla tekrar Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Değerli arkadaşlar, yarın ve Cumartesi günü partimizin 19. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştireceğiz. Bu kurultayımızın gündemi tüzük değişikliği. Kurultayla ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüzükle ilgili hazırlık komisyonumuz bugün Genel Merkezimizde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yarın sabah saat 10.00’dan itibaren de kurultayımız tüzük değişiklik taslağını görüşmeye başlayacak ve inşallah iki gün içerisinde tüzük değişikliğini de kurultayımız karara bağlayarak Pazartesi gününden itibaren yeni bir sürece birlikte başlayacağız.

Değerli arkadaşlar, öncelikle kurultayımızla ilgili teknik birkaç bilgi vermekte yarar var. Tüzük Kurultayımız bir çalışma kurultayı. Bu nedenle sadece kurultay üyelerimiz katılacak. Seyircisiz yapılacak bir kurultay, basına kapalı. Basına kapalı olması Genel Başkanımızın sunuş konuşmasının da basınla paylaşılmayacağı anlamına gelmiyor. Genel Başkanımızın açış konuşmasını canlı yayınla basınla paylaşacağız, sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Basınımızın çalışması için özel bir yer tahsis edildi salondan ayrı bir bölümde kapalı çalışabilmek üzere, ama kurultay alanında basın mensuplarımız bulunmayacaklar, çünkü söylediğimiz gibi bu bir teknik çalışma, özellikle tüzüğün tamamıyla ilgili bir yoğun mesai harcanacak. Burada bir başka önemli konu çalışmalar sırasında yine basın mensuplarımızı belirli aralıklarla süreç konusunda da bilgilendireceğiz. Sizi de tamamen bilgisiz, sürecin dışında bırakmayacağız.

Değerli arkadaşlar, Tüzük Kurultayı Cumhuriyet Halk Partisinin bundan önceki kurultaylarında da gündeme gelmiş, zaman zaman tüzük değişiklikleri yapılmış ve her seferinde seçimsiz bir kurultayda tüzüğü sıfırdan ele alalım ve yeni baştan hazırlayalım, mevcut değişiklikleri de bir bütünlük içerisinde yeniden tarif edelim düşünceleri hep hakimdi. 35. Olağan Kurultaydan sonra böyle bir sadece tüzükle ilgili bir kurultay yapalım düşüncemiz vardı. Ama Türkiye’nin siyasi iklimi ve gelişmeler tüzük kurultayını 35. Kurultaydan sonra yapma imkanı vermedi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi, 20 Temmuz OHAL darbesi ve adalet yürüyüşü gibi yoğun bir siyaset sürecinin içerisinde partinin tüzüğünü oturup tartışacağı bir kurultay yapma imkanı olmadı. 36. Olağan Kurultaydan önce Sayın Genel Başkanımız, “Kurultay bittikten sonra hızla tüzük kurultayımızı yapıp artık bundan sonra partinin iç düzenlemeleriyle ilgili tartışma defterini kapatacağız, işimiz dışa dönük siyaset, orada büyük iktidar duruyor, genel iktidarı ve yerel iktidarı almak üzere örgütlerimiz iktidar hedefiyle çalışmaya başlayacak” demişti. Bu noktada 9 ve 10 Mart tarihleri yarın Cuma ve Cumartesi günleri tüzük kurultayımızı tamamlayacağız. Tüzüğümüzün tamamı değişiyor. Tamamı değişiyor derken eski tüzük tamamen silinip atılmıyor, oradaki kurumsal düzenlemeler yine muhafaza ediliyor ama çok sayıda değişiklikten sonra bozulan tüzük bütünlüğü yeniden derli toplu mevzuat tekniğine uygun olarak yeniden yazıldı. Partinin üye hukuku, örgüt hukuku ve partilinin hakları konusundaki kazanımlarının tamamı korunduğu gibi, daha ileri bir noktaya taşınıyor. Sayın Genel Başkanımız 2010 yılında Genel Başkan olduktan sonra esaslı bir parti reformu başlattı. Bu esaslı parti reformu, bir ayağıyla fiilen örgütteki uygulamalar çerçevesinde gerçekleşti, bir ayağıyla da tüzük düzenlemeleriyle gerçekleşti.

Şimdi parça parça yapılan bütün bu parti reformunu bir temel metin altında topluyoruz. Tüzüğümüzü Genel Başkanımızın 2010 yılında başlattığı parti reformunun çerçeve metni olarak yeniden tarif ediyoruz. Bunun için gerekliydi ve bütün kurumsal ilişkileri birbiriyle kuran ve ifade eden net, anlaşılır, kolay, sistematik bir tüzük taslağı hazırlandı.

Değerli arkadaşlar, özellikle bu süreçte üye reformuyla ilgili önemli adımlarımız var. Sayın Genel Başkanımızın gelmesinden sonra üyenin parti içindeki etkin, aktif pozisyon almasına dönük birçok teknik çalışmalar yapıldı. Bunu tüzük içerisinde kurumsal bir bütünlük içinde tarif ediyoruz ve geleceğe dönükte üyelerin aktif çalışacağı, siyaset yapacağı bir üyelik yapısının altyapısını hazırlıyoruz.

Yine Genel Başkanımızla birlikte ilk defa sadece Cumhuriyet Halk Partisinde değil, Türkiye’de en geniş biçimde önseçim yönteminin uygulandığı aday saptama süreçlerini fiilen yaşadık. Şimdi bunu tüzükte derli toplu bir biçimde ifade ediyoruz ve bu çerçevede anlatacağız.

Partinin özellikle gençliğin önünü açan siyasal düzenlemeler, kadın mücadelesinin önünü açan siyasal mücadeleler konusunda tüzüğümüz yeni ve kapsamlı bir çerçeve çiziyor.

Gençlik kotasını yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkardık. Gençlik kotası yokken Sayın Genel Başkanımızın döneminde gelmişti. Cinsiyet kotası yine yüzde 33’e çıkarılmıştı. Amaç dinamik ve güçlü bir örgüt, partinin çalışmalarına katılan, sandıkları koruyan, sandıkta seçmenle parti arasında temas noktası olan üye yapısı ve bu çerçevede güçlü bir örgüt, demokratik siyaset örgüt içerisinde. Bunu yerleştiren bir anlayışla tüzüğümüzü yeniden hazırlıyoruz.

Bu tüzük çalışması, biraz önce de söyledim, Genel Başkanımızın başlattığı parti reformu hareketinin hukuki altyapısının hazırlanması çerçevesinin sağlam bir zeminde tarif edilmesi olarak anlaşılmalıdır. Kurultay üyelerimizin de takdiriyle yarın ve öbür gün inşallah bu çalışmaları da tamamlayacağız.

Ben hepinize teşekkür ediyorum, soracağınız sorular varsa alabilirim.

Soru- Fırat Irmak FOX TV. Efendim mevcut seçimle ilgili, seçim güvenliğinin tartışmaları söz konusu, dün de Sayın milletvekiliniz Haluk Pekşen’in çıkışı oldu. “Bu mevcut şartlar devam edecekse o zaman seçimi boykot edelim” şeklinde bir boykot ilan edildi. Bu bir parti olarak resmi görüş olabilir mi? Siz bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bülent TEZCAN- Hayır, Sayın Pekşen kendisi de o açıklamasında kendisinin kişisel görüşü olduğunu söylüyor. Bir milletvekilinin siyaseten kişisel görüşünü ifade etmesi mümkün olabilir, ama bizim parti görüşümüz çok nettir. Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere girecek ve iktidar olacaktır. Türkiye’yi bu cendereden kurtarmanın yolu iktidar olmaktan geçiyor. Bizim seçimlere kararlı ve güçlü bir şekilde girip iktidar olmak gibi bir hedefimiz var.

Soru- Divan Başkanı?

Bülent TEZCAN- Divan Başkanımız Parti Meclisi üyemiz, uzun yıllar Ankara milletvekilliği yapmış, partimizde de yönetici olarak hem Grup Başkanvekili, hem de Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak, Genel Başkan Yardımcısı olarak uzun yıllar görev yapmış Partilimiz Sayın Hakkı Suha Okay olacak. Arkadaşlarımız bugün onunla ilgili de gelen kurultay delegeleri bir önerge hazırlamışlar, getirdiler onu arzu ediyorlar. Hakkı Suha Bey deneyimli bir siyasetçi, deneyimli bir örgüt emekçisi. Yarın ve öbür günkü çalışmalarımız bu çerçevede daha sağlıklı yürüyecektir.

Teşekkür ederim arkadaşlar.